Avslutade konton

Nyckeltal för Stödföreningen för Olof Palmes barnsjukhus i Hanoi

Org nr: Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Sharing Awareness

Org nr: Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Familjens Hopp Rumänienhjälp

Org nr: Insamlingsstiftelse

År2006200720082009
Totala Intäkter Netto(tkr)105166125146
Eget kapital (tkr)3962733
Kostnader / Totala intäkter i %0574
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1153914892
KommentarSkälet till att ändamålsuppfyllelsen blev låg under 2007 är att Familjens Hopp Rumänienhjälp har inköpt en bil, som skall användas i verksamheten. Bilen är upptagen till sitt fulla värde som en tillgång i balansräkningen.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009
Totala Intäkter Netto(tkr)2 1577163001 509
Eget kapital (tkr)9 7869 9888 81010 945
Kostnader / Totala intäkter i %2763
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %177110034
KommentarDen låga ändamålsuppfyllelsen beror på att Stiftelsen Konungaparets Brölloppsfonds styrelse har ansett att gåvor och testamentsmedel skall läggas till kapitalet i stället för att omedelbart delas ut. På så sätt kan Stiftelsens långsiktiga utdelningskapaicitet öka.Stiftelsen Kungaparets bröllopsfond har lägre ändamålsuppfyllelse eftersom styrelsen beslutat att stiftelsens kapitalbas och därmed långsiktiga avkastningsförmåga byggs bäst upp genom att merparten av erhållna gåvor läggs till kapitalet, om ej annat föreskrivits av gåvogivarna. Därutöver beviljas anslag inom ramen för erhållen avkastning.Stiftelsen Kungaparets bröllopsfond har lägre ändamålsuppfyllelse eftersom styrelsen beslutat att stiftelsens kapitalbas och därmed långsiktiga avkastningsförmåga byggs bäst upp genom att merparten av erhållna gåvor läggs till kapitalet, om ej annat föreskrivits av gåvogivarna. Därutöver beviljas anslag inom ramen för erhållen avkastning.
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Barnens Värld

Org nr: Ideell förening

År20062007200820092010
Totala Intäkter Netto(tkr)15 29818 14514 5171 627664
Eget kapital (tkr)1742408713
Kostnader / Totala intäkter i %109781
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9291969498
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Ledfonden

Org nr: Insamlingsstiftelse

År20092010
Totala Intäkter Netto(tkr)2329
Eget kapital (tkr)221213
Kostnader / Totala intäkter i %5189
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %00
KommentarInsamlingsstiftelsen Ledfonden är nybildad och beviljades 90-konto i augusti 2009.Insamlingsstiftelsen Ledfonden är nybildad och beviljades 90-konto 2009. Intäkterna är ringa och kostnaderna endast grundläggande.
Kommentar

Nyckeltal för NavPartners

Org nr: Ideell förening

År2007200820092010
Totala Intäkter Netto(tkr)3 4283 5103 0754 144
Eget kapital (tkr)307170240439
Kostnader / Totala intäkter i %1112129
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %87888488
Kommentar
Kommentar