Avslutade konton

Nyckeltal för insamlingsstiftelsen Etiopienfonden

Org nr: Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Bevara Vasa

Org nr: Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Institutet för Bibelöversättningar

Org nr: Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Kvinnor, Hjärtan och Kärlkramp - till minne av Gun-Britt

Org nr: Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för SP-Stiftelsen

Org nr: Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Ge livet en chans

Org nr: Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Familjens Hopp Rumänienhjälp

Org nr: Insamlingsstiftelse

År2006200720082009
Totala Intäkter Netto(tkr)105166125146
Eget kapital (tkr)3962733
Kostnader / Totala intäkter i %0574
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1153914892
KommentarSkälet till att ändamålsuppfyllelsen blev låg under 2007 är att Familjens Hopp Rumänienhjälp har inköpt en bil, som skall användas i verksamheten. Bilen är upptagen till sitt fulla värde som en tillgång i balansräkningen.
Kommentar