Avslutade konton

Nyckeltal för Stiftelsen Livslust-Dziveprieks

Org nr: Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014
Totala Intäkter Netto(tkr)3 2072 7483 3692 7521 8892 2133 5631 3611 072
Eget kapital (tkr)3 6313 2744 0053 6663 2492 9352 9502 9572 808
Kostnader / Totala intäkter i %1211106974413
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10110179971101089698106
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för LHON Eye Society

Org nr: Ideell förening

År2012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)4089552 463
Eget kapital (tkr)35466362
Kostnader / Totala intäkter i %15990
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %07860100
KommentarStiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under året samt konsoliderar sig detta år.Stiftelsen konsoliderar sig för att under 2016 genomföra ett större projekt.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

Org nr: Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)5 2496 3764 4225 4414 7433 9934 4504 2914 8665 2584 8825 016
Eget kapital (tkr)1 3411 6791 3081 3341 6691 7982 0172 1772 2462 187805314
Kostnader / Totala intäkter i %000012222034
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9997821009295949597109121104
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hästforskning

Org nr: Insamlingsstiftelse

År200620072008200920102011201220132014
Totala Intäkter Netto(tkr)11 86514 24714 03116 36216 73820 3336 2288 7728 845
Eget kapital (tkr)8 46215 83322 33625 36024 96523 1999 0653 6462 907
Kostnader / Totala intäkter i %86 7898281616
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %384446649410130414692
KommentarStiftelsen har beslutat att dela ut medel till en rad fler-åriga projekt, varför medel måste finnas kvartill följande år.Stiftelsen har beslutat att dela ut medel till en rad fleråriga projekt, varför medel måste finnas kvar till följande år.De forskningsanslag som söks från stiftelsen är treåriga. Däremot är de statliga anslagen till stiftelsen enbart ettåriga. Denna osäkerhet om finansieringen gör att stiftelsen måste ha en reserv för att täcka behovet av de fleråriga forskningsprojekten.Medel som inte delats ut under 2009 kommer stiftelsen att dela ut under kommande år.Året är belastat med en större post som avser en utvärderingskostnad.
Kommentar

Nyckeltal för Sveriges Makalösa Föräldrar

Org nr: Ideell förening

År2013
Totala Intäkter Netto(tkr)2 277
Eget kapital (tkr)734
Kostnader / Totala intäkter i %17
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Svensk-irakiska Solidaritetskommittén

Org nr: 802403-8146 Ideell förening

År20162017
Totala intäkter (tkr)333106
Eget kapital (tkr)2818
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)98%
Kommentar