Avslutade konton

Nyckeltal för Stiftelsen Surgicon

Org nr: Stiftelse

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)67
Eget kapital (tkr)1
Kostnader / Totala intäkter i %148
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen är i uppstartsskede.
Kommentar

Nyckeltal för Child of Zambia

Org nr: Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto (tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Org nr: Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto (tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Fonden för CancerFriskvård

Org nr: Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)34510
Eget kapital (tkr)-72523
Kostnader / Totala intäkter i %1671850
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %167110
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll 90-konto under 2015.Föreningen är fortfarande i uppstartsskede.Föreningen har ännu inte kommit i gång med sin insamlingsverksamhet.
Kommentar

Nyckeltal för Project Playground

Org nr: 802450-8924 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)8 8977 5139 149
Eget kapital (tkr)9 4287 1715 267
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)93%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

Org nr: Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)79122238
Eget kapital (tkr)-12-1716
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)32%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)61%
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Kisumu

Org nr: Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar