Avslutade konton

Nyckeltal för Spread Light

Org nr:
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto (tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Surgicon

Org nr:
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)67
Eget kapital (tkr)1
Kostnader / Totala intäkter i %148
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen är i uppstartsskede.
Kommentar

Nyckeltal för Child of Zambia

Org nr:
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto (tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Org nr:
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto (tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Kisumu

Org nr:
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Levande Familjer

Org nr:
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 9881 811
Eget kapital (tkr)719673
Kostnader / Totala intäkter i %2322
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7881
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen National Geographic Global Exploration Fund - Europe

Org nr:
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar