Avslutade konton

Nyckeltal för Gåvan Sverige

Org nr: 802510-1760 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)0
Eget kapital (tkr)0
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Educational Nepal

Org nr: 802500-0327 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni

Org nr: Insamlingsstiftelse

År20182019
Totala intäkter (tkr)71143
Eget kapital (tkr)1619
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)30%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)69%
Kommentar

Nyckeltal för Out of Ashes

Org nr: Ideell förening

År20182019
Totala intäkter (tkr)510676
Eget kapital (tkr)13737
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%
Kommentar

Nyckeltal för Barnens Framtid

Org nr: Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)568333
Eget kapital (tkr)11696
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Fight Batten Disease Foundation

Org nr: 802479-7303 Insamlingsstiftelse

År2017
Totala intäkter (tkr)6 771
Eget kapital (tkr)274
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar

Nyckeltal för PeaceWorks Sweden

Org nr: Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)2 5136 0780
Eget kapital (tkr)1 0039770
Kostnader / Totala intäkter i %1318
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8581
Kommentar