90-konton

Nyckeltal för RFSU Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-0697
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)13262489
Eget kapital (tkr)8488443
Kostnader / Totala intäkter i %38252163
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0429391
KommentarStiftelsen är nybildad och beviljades 90-konto under 2014.Stiftelsen är under uppbyggnad.Stiftelsen är under uppbyggnad.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Skiers Left - Mikaelas minne

Org nr: 802477-8352
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)585884
Eget kapital (tkr)1159891
Kostnader / Totala intäkter i %486220
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1216788
KommentarStiftelsen är nybildad och har stora initialkostnader.Stiftelsen har stora initiala kostnader för att marknadsföra sig.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige

Org nr: 802477-9269
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)27 93141 32833 383
Eget kapital (tkr)-338-3783 111
Kostnader / Totala intäkter i %647053
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %373037
KommentarStiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.Stiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.Stiftelsen arnetar fortfarande med att göra stiftelsen känd för allmänheten för att på så sätt få in mer medel.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden

Org nr: 802477-9277
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)3 0353 1193 991
Eget kapital (tkr)1 8811 0271 836
Kostnader / Totala intäkter i %474343
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %538753
KommentarStiftelsen är nybildad i mars 2014 och är i uppstartsfas.Stiftelsen är nybildad i mars 2014 och är i uppstartsfas.Stiftelsen befinner sig fortfarande i uppstartsfasen.
Kommentar

Nyckeltal för Flimo.se

Org nr: 802460-7494
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)302843452
Eget kapital (tkr)-129-167-60
Kostnader / Totala intäkter i %121111
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1319365131
KommentarFöreningen fick in mindre medel än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Emmaus Stockholm

Org nr: 802016-9846
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)3 4473 4855 107
Eget kapital (tkr)10 74410 13010 988
Kostnader / Totala intäkter i %252920
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %608964
KommentarOrganisationen erhöll sina 90-konton i maj 2014. Under året har organisationen blivit ålagd att betala moms för seconhand som medfört extra arbete. vilket gjort att administrationskostnaderna ökade.Organisationen erhöll större gåvor än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Org nr: 802487-7824
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)8931 008989
Eget kapital (tkr)331203356
Kostnader / Totala intäkter i %7139
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %569976
KommentarOrganisationen är ny 90-kontoinnehavare, konsoliderar sitt kapital för att kunna öka utdelningen under 2015.
Kommentar