90-konton

Nyckeltal för Stödföreningen för Martaskolan i Uganda

Org nr: 802411-0333 Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)16841117
Eget kapital (tkr)272322
Kostnader / Totala intäkter i %104621
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %936180
KommentarFöreningen fick in mindre medel än budgeterat, endast nödvändiga kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Svenska Hästars Värn

Org nr: 872800-5151 Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 1161 014979
Eget kapital (tkr)2 7072 8543 283
Kostnader / Totala intäkter i %132116
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %416549
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2015 och konsoliderar för framtida behov.Föreningen bygger upp sitt egna kapital så att buffert finns för de omhändertagna hästarna.Föreningen bygger upp sitt egna kapital så att buffert finns för de omhändertagna hästarna
Kommentar

Nyckeltal för EFI Fadder Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-1281 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)4 9803 8784 969
Eget kapital (tkr)1 1531 157982
Kostnader / Totala intäkter i %221
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8096101
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen ChildFriend

Org nr: 802478-1505 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 4419271 246
Eget kapital (tkr)85156163
Kostnader / Totala intäkter i %252317
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %697082
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under slutet av 2014. 2015 är föreningens första verksamhetsår. Haft stora initiala kostnader.Föreningen är i uppstartsskede
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania

Org nr: 802425-5757 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)513488471
Eget kapital (tkr)504602463
Kostnader / Totala intäkter i %367
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %12574123
KommentarFörklaring till låg ändamålsuppfyllelse är att man har gjort ett uppehåll i ett av de projekt man driver.
Kommentar

Nyckeltal för Kostfonden

Org nr: 802489-3532 Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)5681 8382 439
Eget kapital (tkr)501451 376
Kostnader / Totala intäkter i %14910
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1068540
KommentarÄndamålsuppfyllelsen avviker på grund av att de planerade anslagen blivit försenade och utbetalats i början av 2018.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Brödet

Org nr: 802401-2844 Stiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 6041 0141 264
Eget kapital (tkr)241164178
Kostnader / Totala intäkter i %222
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9310597
Kommentar
Kommentar