90-konton

Nyckeltal för Help Kurdistan Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-2842 Insamlingsstiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)142292799494
Eget kapital (tkr)154174220254
Kostnader / Totala intäkter i %131033
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %84849190
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan

Org nr: 252002-6531 Trossamfund

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)214 073236 401357 983263 230
Eget kapital (tkr)101 252109 839175 945181 775
Kostnader / Totala intäkter i %6535
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %90917893
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

Org nr: 802477-7925 Stiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)685679122
Eget kapital (tkr)19-22-12-17
Kostnader / Totala intäkter i %74774435
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %109964269
KommentarStiftelsen är nybildad och har initialt höga administrativa kostnader.Stiftelsen är uppstartsfasen.Stiftelsen fick mindre intäkter än budgeterat.Stiftelsen har mottagit en större gåva i slutet av året. kostnaderna är endast nödvändiga.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen New Life Mission

Org nr: 802478-3410 Stiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)2 6783 1793 2383 590
Eget kapital (tkr)970672402186
Kostnader / Totala intäkter i %9121617
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %771019289
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden

Org nr: 802422-2393 Ideell förening

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)851166453
Eget kapital (tkr)24292468
Kostnader / Totala intäkter i %872315
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %91908683
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Alla Kvinnors Hus

Org nr: 802016-5463 Ideell förening

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)13 12815 43915 78815 996
Eget kapital (tkr)5 7396 1515 9746 333
Kostnader / Totala intäkter i %4433
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %95969795
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen

Org nr: 802478-1885 Insamlingsstiftelse

År20152016201720182018
Totala Intäkter Netto(tkr)6 2415 98114 48713 53313 533
Eget kapital (tkr)5 7625 3245 6323 3543 354
Kostnader / Totala intäkter i %411588
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %49692109109
KommentarStiftelsen är nyetablerad och under uppbyggnad.
Kommentar