90-konton

Nyckeltal för Help Kurdistan Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-2842 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)142292799
Eget kapital (tkr)154174220
Kostnader / Totala intäkter i %13103
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %848491
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan

Org nr: 252002-6531 Trossamfund

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)214 073236 401357 983
Eget kapital (tkr)101 252109 839175 945
Kostnader / Totala intäkter i %653
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %909178
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

Org nr: 802477-7925 Stiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)685679
Eget kapital (tkr)19-22-12
Kostnader / Totala intäkter i %747744
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1099642
KommentarStiftelsen är nybildad och har initialt höga administrativa kostnader.Stiftelsen är uppstartsfasen.Stiftelsen fick mindre intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen New Life Mission

Org nr: 802478-3410 Stiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)2 6783 1793 238
Eget kapital (tkr)970672402
Kostnader / Totala intäkter i %91216
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7710192
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden

Org nr: 802422-2393 Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)8511664
Eget kapital (tkr)242924
Kostnader / Totala intäkter i %8723
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %919086
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Alla Kvinnors Hus

Org nr: 802016-5463 Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)13 12815 43915 788
Eget kapital (tkr)5 7396 1515 974
Kostnader / Totala intäkter i %443
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %959697
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen

Org nr: 802478-1885 Insamlingsstiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)6 2415 98114 48713 533
Eget kapital (tkr)5 7625 3245 6323 354
Kostnader / Totala intäkter i %41158
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %49692109
KommentarStiftelsen är nyetablerad och under uppbyggnad.
Kommentar