90-konton

Nyckeltal för Reportrar utan Gränser

Org nr: 802400-5418
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)2 9022 537
Eget kapital (tkr)368-493
Kostnader / Totala intäkter i %2529
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %101105
KommentarFöreningen har under året genom olika marknadsföringsinsatser.
Kommentar

Nyckeltal för Stödföreningen för Martaskolan i Uganda

Org nr: 802411-0333
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)16841
Eget kapital (tkr)2723
Kostnader / Totala intäkter i %1046
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9361
KommentarFöreningen fick in mindre medel än budgeterat, endast nödvändiga kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Svenska Hästars Värn

Org nr: 872800-5151
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 1161 014
Eget kapital (tkr)2 7072 854
Kostnader / Totala intäkter i %1321
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %4165
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2015 och konsoliderar för framtida behov.Föreningen bygger upp sitt egna kapital så att buffert finns för de omhändertagna hästarna.
Kommentar

Nyckeltal för EFI Fadder Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-1281
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)4 9803 878
Eget kapital (tkr)1 1531 157
Kostnader / Totala intäkter i %22
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8096
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen ChildFriend

Org nr: 802478-1505
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 441927
Eget kapital (tkr)85156
Kostnader / Totala intäkter i %2523
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6970
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under slutet av 2014. 2015 är föreningens första verksamhetsår. Haft stora initiala kostnader.Föreningen är i uppstartsskede
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania

Org nr: 802425-5757
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)513488
Eget kapital (tkr)504602
Kostnader / Totala intäkter i %36
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %12574
KommentarFörklaring till låg ändamålsuppfyllelse är att man har gjort ett uppehåll i ett av de projekt man driver.
Kommentar

Nyckeltal för Kostfonden

Org nr: 802489-3532
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)5681 838
Eget kapital (tkr)50145
Kostnader / Totala intäkter i %149
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10685
Kommentar
Kommentar