90-konton

Nyckeltal för White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden

Org nr: 802447-9415 Ideell förening

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)7111772286
Eget kapital (tkr)4160299192
Kostnader / Totala intäkter i %737419171
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0104853
KommentarOrganisationen beviljades 90-konto i juli 2015.Organisationen är fortfarande i en uppstartsfas.Föreningen erhåll en gåva med ett bestämt ändamål, dessa medel kommer att användas i ett projekt under 2018.Föreningens har ringa intäkter och skäliga administrationskostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Jontefondens Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-1950 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)7763 1203 719
Eget kapital (tkr)1 0292 7303 085
Kostnader / Totala intäkter i %221623
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %542867
KommentarStiftelsen mottog stora gåvor i slutet av året, dessa kommer att utbetalas under 2017.Stiftelsen är fortfarande i uppbyggnadsfasen samt erhöll större gåvor i slutet av året.Stiftelsen är fortfarande i uppbyggnadsfasen samt erhöll större gåvor i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Teach for Sweden

Org nr: 802477-9103 Insamlingsstiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)8 83310 99312 12116 432
Eget kapital (tkr)3 0503 8193 8063 981
Kostnader / Totala intäkter i %16121414
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %78818685
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Muslim Aid Sweden

Org nr: 802489-9265 Ideell förening

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)4 2205 9199 6249 350
Eget kapital (tkr)5273 36310 6887 664
Kostnader / Totala intäkter i %1111317
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %763226115
KommentarOrganisationen är under uppstart och konsoliderar sig för framtiden.Organisationen är under uppstart och konsoliderar sig för framtiden.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Våra Barn

Org nr: 802477-3650 Insamlingsstiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)593748504355
Eget kapital (tkr)328767745665
Kostnader / Totala intäkter i %22143020
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %792775102
KommentarUtbetalning till ändamålet blev försenat och bidragen har då utbetalats i början av år 2017.Stiftelsen har under året haft kostnader av engångskaraktär.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen "Mag-tarmfonden" för Gastroenterologisk och Hepatologisk Forskning

Org nr: 802426-4577 Insamlingsstiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)9089001 1701 734
Eget kapital (tkr)197484651 426
Kostnader / Totala intäkter i %78127
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1121095337
KommentarErhöll en stor donation i slutet på året.Ökade intäkter och utdelning forskningsanlag 1 ggr/år.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen WONSA

Org nr: 802478-2727 Insamlingsstiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)6211 9542 3364 354
Eget kapital (tkr)010974587
Kostnader / Totala intäkter i %231389
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %77819479
Kommentar
Kommentar