90-konton

Nyckeltal för Love and Hope

Org nr: 802420-5968 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)32 00613 5357 483
Eget kapital (tkr)22 05117 7468 337
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)117%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus

Org nr: 802426-4023 Insamlingsstiftelse

År20162017
Totala intäkter (tkr)2 05081
Eget kapital (tkr)1 479901
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%
Kommentar

Nyckeltal för Eskilstuna Stadsmission

Org nr: 802496-9472 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)7 2477 4708 671
Eget kapital (tkr)4 0333 2873 116
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Help to Help

Org nr: 802478-3725 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)9751 5803 353
Eget kapital (tkr)6504411 204
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar

Nyckeltal för Örebro Stadsmission

Org nr: 802498-9769 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)7 93816 69212 369
Eget kapital (tkr)13-3 451
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)96%
Kommentar

Nyckeltal för Shelterbox Sverige Ideell förening

Org nr: 802477-0987 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)1 138631885
Eget kapital (tkr)168152190
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%
Kommentar

Nyckeltal för Tuki Nepal Society

Org nr: 829502-8826 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)1 6462 0762 422
Eget kapital (tkr)1 0608341 348
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)96%
Kommentar