90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen "Mag-tarmfonden" för Gastroenterologisk och Hepatologisk Forskning

Org nr: 802426-4577
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)9089001 170
Eget kapital (tkr)19748465
Kostnader / Totala intäkter i %7812
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %11210953
KommentarStiftelsen erhöll en stor donation i slutet på året.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen WONSA

Org nr: 802478-2727
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)6211 9542 336
Eget kapital (tkr)010974
Kostnader / Totala intäkter i %23138
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %778194
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn

Org nr: 802478-3733
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)6022 0492 184
Eget kapital (tkr)353510703
Kostnader / Totala intäkter i %388
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %398483
KommentarOrganisationen ör nybildad och ehöll sitt 90-konto under 2015.
Kommentar

Nyckeltal för Riksföreningen Jordens Vänner

Org nr: 855100-9882
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)5 77710 1788 823
Eget kapital (tkr)424602709
Kostnader / Totala intäkter i %1858
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %869391
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Org nr: 802424-1740
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)7 3877 2769 401
Eget kapital (tkr)3 7973 1623 392
Kostnader / Totala intäkter i %142116
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %628781
KommentarStiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2015.
Kommentar

Nyckeltal för Project Playground

Org nr: 802450-8924
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)11 51310 7298 897
Eget kapital (tkr)6 8829 0559 428
Kostnader / Totala intäkter i %8520
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %687575
KommentarFöreningen är nybildad och erhäll sitt 90-konto i juni 2015 dessutom har föreningen mottagit en större donation.
Kommentar

Nyckeltal för Help Kurdistan Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-2842
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)142292799
Eget kapital (tkr)154174220
Kostnader / Totala intäkter i %13103
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %848491
Kommentar
Kommentar