90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Teach for Sweden

Org nr: 802477-9103 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)8 83310 99312 121
Eget kapital (tkr)3 0503 8193 806
Kostnader / Totala intäkter i %161214
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %788186
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Muslim Aid Sweden

Org nr: 802489-9265 Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)4 2205 9199 624
Eget kapital (tkr)5273 36310 688
Kostnader / Totala intäkter i %11113
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %763226
KommentarOrganisationen är under uppstart och konsoliderar sig för framtiden.Organisationen är under uppstart och konsoliderar sig för framtiden.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Våra Barn

Org nr: 802477-3650 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)593748504
Eget kapital (tkr)328767745
Kostnader / Totala intäkter i %221430
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %792775
KommentarUtbetalning till ändamålet blev försenat och bidragen har då utbetalats i början av år 2017.Stiftelsen har under året haft kostnader av engångskaraktär.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen "Mag-tarmfonden" för Gastroenterologisk och Hepatologisk Forskning

Org nr: 802426-4577 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)9089001 170
Eget kapital (tkr)19748465
Kostnader / Totala intäkter i %7812
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %11210953
KommentarStiftelsen erhöll en stor donation i slutet på året.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen WONSA

Org nr: 802478-2727 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)6211 9542 336
Eget kapital (tkr)010974
Kostnader / Totala intäkter i %23138
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %778194
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn

Org nr: 802478-3733 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)6022 0492 184
Eget kapital (tkr)353510703
Kostnader / Totala intäkter i %388
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %398483
KommentarOrganisationen ör nybildad och ehöll sitt 90-konto under 2015.
Kommentar

Nyckeltal för Riksföreningen Jordens Vänner

Org nr: 855100-9882 Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)5 77710 1788 823
Eget kapital (tkr)424602709
Kostnader / Totala intäkter i %1858
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %869391
Kommentar
Kommentar