90-konton

Nyckeltal för IT for Children

Org nr: 802493-7735 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)347181572
Eget kapital (tkr)9983107
Kostnader / Totala intäkter i %5143
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %719492
KommentarFöreningen är nybildad och har haft sitt första verksamhetsår. Föreningen beviljades 90-konto november 2015.
Kommentar

Nyckeltal för LP-Verksamhetens Ideella Riksförening

Org nr: 802404-3716 Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)35 61933 47534 94434 36341 75036 73334 44038 68138 35636 39539 28334 81024 672
Eget kapital (tkr)2 7354 7985 4415 16311 61111 50310 17610 1669 1537 1732 8845 9627 393
Kostnader / Totala intäkter i %7777677666668
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8787919478939795971001058587
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Pratham Sweden

Org nr: 802453-1058 Ideell förening

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)14174 6582 766
Eget kapital (tkr)1681 24568
Kostnader / Totala intäkter i %8665412
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %717670130
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll 90-konto under 2015.Föreningen är nybildad och erhöll 90-konto under 2015. Detta är föreningens första hela verksamhetsår..Föreningen har fått in mer medel än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation

Org nr: 802477-8089 Insamlingsstiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)2 6273 9825 3486 484
Eget kapital (tkr)17289100107
Kostnader / Totala intäkter i %20488
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %109989292
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden

Org nr: 802447-9415 Ideell förening

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)7111772286
Eget kapital (tkr)4160299192
Kostnader / Totala intäkter i %737419171
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0104853
KommentarOrganisationen beviljades 90-konto i juli 2015.Organisationen är fortfarande i en uppstartsfas.Föreningen erhåll en gåva med ett bestämt ändamål, dessa medel kommer att användas i ett projekt under 2018.Föreningens har ringa intäkter och skäliga administrationskostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Jontefondens Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-1950 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)7763 1203 719
Eget kapital (tkr)1 0292 7303 085
Kostnader / Totala intäkter i %221623
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %542867
KommentarStiftelsen mottog stora gåvor i slutet av året, dessa kommer att utbetalas under 2017.Stiftelsen är fortfarande i uppbyggnadsfasen samt erhöll större gåvor i slutet av året.Stiftelsen är fortfarande i uppbyggnadsfasen samt erhöll större gåvor i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Teach for Sweden

Org nr: 802477-9103 Insamlingsstiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)8 83310 99312 12116 432
Eget kapital (tkr)3 0503 8193 8063 981
Kostnader / Totala intäkter i %16121414
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %78818685
Kommentar
Kommentar