90-konton

Nyckeltal för IT for Children

Org nr: 802493-7735
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto(tkr)347181
Eget kapital (tkr)9983
Kostnader / Totala intäkter i %514
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7194
KommentarFöreningen är nybildad och har haft sitt första verksamhetsår. Föreningen beviljades 90-konto november 2015.
Kommentar

Nyckeltal för LP-Verksamhetens Ideella Riksförening

Org nr: 802404-3716
Organisationstyp: 
Ideell förening

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)35 61933 47534 94434 36341 75036 73334 44038 68138 35636 39539 28334 810
Eget kapital (tkr)2 7354 7985 4415 16311 61111 50310 17610 1669 1537 1732 8845 962
Kostnader / Totala intäkter i %777767766666
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %87879194789397959710010585
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Pratham Sweden

Org nr: 802453-1058
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)14174 658
Eget kapital (tkr)1681 245
Kostnader / Totala intäkter i %86654
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %717670
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll 90-konto under 2015.Föreningen är nybildad och erhöll 90-konto under 2015. Detta är föreningens första hela verksamhetsår..Föreningen har fått in mer medel än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation

Org nr: 802477-8089
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)2 6273 9825 348
Eget kapital (tkr)17289100
Kostnader / Totala intäkter i %2048
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1099892
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden

Org nr: 802447-9415
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)71117722
Eget kapital (tkr)4160299
Kostnader / Totala intäkter i %737419
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %01048
KommentarOrganisationen beviljades 90-konto i juli 2015.Organisationen är fortfarande i en uppstartsfas.Fpöreningen erhåll en gåva med ett bestämt ändamål, dessa medel kommer att användas i ett projekt under 2018.
Kommentar

Nyckeltal för Jontefondens Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-1950
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20162017
Totala Intäkter Netto(tkr)7763 120
Eget kapital (tkr)1 0292 730
Kostnader / Totala intäkter i %2216
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5428
KommentarStiftelsen mottog stora gåvor i slutet av året, dessa kommer att utbetalas under 2017.Stiftelsen är fortfarande i uppbyggnadsfasen samt erhöll större gåvor i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Fonden för CancerFriskvård

Org nr: 802495-7113
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)34510
Eget kapital (tkr)-72523
Kostnader / Totala intäkter i %1671850
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %167110
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll 90-konto under 2015.Föreningen är fortfarande i uppstartsskede.Föreningen har ännu inte kommit i gång med sin insamlingsverksamhet.
Kommentar