90-konton

Nyckeltal för Missing People Sweden

Org nr: 802463-5867 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)2 7684 7743 991
Eget kapital (tkr)2911 3751 561
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)37%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)67%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden

Org nr: 802479-8202 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)5299485
Eget kapital (tkr)486773919
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)29%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden

Org nr: 802478-1141 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)3 0652 1081 619
Eget kapital (tkr)8751 593873
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen War Child

Org nr: 802479-5828 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)6 4429 2706 903
Eget kapital (tkr)7671 789756
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org nr: 802425-9999 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)9 17711 47012 594
Eget kapital (tkr)1 2182 7433 399
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar

Nyckeltal för STÖDKRIS

Org nr: 802498-6823 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)11326162
Eget kapital (tkr)1137-9
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%
Kommentar

Nyckeltal för Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

Org nr: 802016-7246 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)2 9632 9633 036
Eget kapital (tkr)88 52588 52592 413
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)105%
Kommentar