90-konton

Nyckeltal för From One To Another

Org nr: 802469-5424 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)622633973
Eget kapital (tkr)158187542
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)70%
Kommentar

Nyckeltal för Unite 2 Learn

Org nr: 802501-4732 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)16610080
Eget kapital (tkr)89126118
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)54%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige

Org nr: 802480-0172 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)1 50920 98730 315
Eget kapital (tkr)2026 449-3 282
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)88%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Kommentar

Nyckeltal för Män för Jämställdhet

Org nr: 802407-2160 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)32 56733 87640 763
Eget kapital (tkr)4 8344 2924 301
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar

Nyckeltal för Asylrättscentrum

Org nr: 802401-8213 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)12 24414 04013 529
Eget kapital (tkr)5 5185 6314 972
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Perus Vänner

Org nr: 802477-5267 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)678792831
Eget kapital (tkr)259157199
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar

Nyckeltal för Ung Cancer

Org nr: 802456-7763 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)14 07012 0249 343
Eget kapital (tkr)14 61515 47913 075
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)35%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%
Kommentar