90-konton

Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation

Org nr: 802477-9608 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)1481128
Eget kapital (tkr)1147481
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)105%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)262%
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Emmaus Fredriksdal

Org nr: 802429-3923 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)4 40311 36112 145
Eget kapital (tkr)7 4556 4306 032
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)100%
Kommentar

Nyckeltal för Svenska FN-förbundet

Org nr: 802000-9232 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)36 38440 51939 886
Eget kapital (tkr)16 0884 1503 565
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Choice

Org nr: 802426-3306 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)4 2964 5213 396
Eget kapital (tkr)1 0631 7861 302
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)28%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)65%
Kommentar

Nyckeltal för Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sverige

Org nr: 802006-1126 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)9 88114 27915 528
Eget kapital (tkr)15 16914 29614 130
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%
Kommentar

Nyckeltal för Missing People Sweden

Org nr: 802463-5867 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)2 7684 7743 991
Eget kapital (tkr)2911 3751 561
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)37%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)67%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden

Org nr: 802479-8202 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)5299485
Eget kapital (tkr)486773919
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)29%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Kommentar