90-konton

Nyckeltal för Sepsisfonden Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-8831 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)291513247
Eget kapital (tkr)105235208
Kostnader / Totala intäkter i %505834
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3983
KommentarStiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala kostnader för bl. a marknadsföring av stiftelsen.Stiftelsen är under uppbyggnadsfas.Stiftelsen har under året satsat på att marknadsföra sig oc på så sätt öka intäkterna.
Kommentar

Nyckeltal för Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma

Org nr: 802496-4085 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)26168113
Eget kapital (tkr)64851
Kostnader / Totala intäkter i %1121623
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %06174
Föreningen är nybildad under 2016.Föreningen är i uppstartsskede.Föreningen är i uppstartsskede.
Kommentar

Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

Org nr: 802497-7434 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)12 84035 14335 906
Eget kapital (tkr)3 1625 7338 949
Kostnader / Totala intäkter i %281014
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %488277
KommentarFöreningen har haft uppstarts- och utvecklingskostnader för sitt insamlingsarbete.
Kommentar

Nyckeltal för Bufff Sverige

Org nr: 866001-3239 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)5 8537 9478 521
Eget kapital (tkr)126146172
Kostnader / Totala intäkter i %544
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %959695
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Love and Hope

Org nr: 802420-5968 Ideell förening

År 201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)32 008 13 5357 483
Eget kapital (tkr)22 05217 7468 337
Kostnader / Totala intäkter i %92330
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %45108197
KommentarFörklaring till ändamålsnyckeltalet är att organisationen har vuxit rejält under året som medfört kraftigt ökade intäkter. Samtidigt avslutades också ett samarbetet med den största mottagar organisationen som då påverkade ändamålskostnaden negativt.Föreningen har erhållit mindre intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus

Org nr: 802426-4023 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)2 0508148
Eget kapital (tkr)1 479901288
Kostnader / Totala intäkter i %2121129
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %37411 250
KommentarStiftelsen erhöll en stor donation i slutet av 2016. Dessa medel kommer att anslås till forskning under en 3-års period.stiftelsen är under uppbyggnadStiftelsen har haft ringa intäkter och endast nödvändiga kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Eskilstuna Stadsmission

Org nr: 802496-9472 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)7 2477 4708 671
Eget kapital (tkr)4 0333 2873 116
Kostnader / Totala intäkter i %4720
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8510382
Kommentar