90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus

Org nr: 802426-4023 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)2 0508148
Eget kapital (tkr)1 479901288
Kostnader / Totala intäkter i %2121129
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %37411 250
KommentarStiftelsen erhöll en stor donation i slutet av 2016. Dessa medel kommer att anslås till forskning under en 3-års period.stiftelsen är under uppbyggnadStiftelsen har haft ringa intäkter och endast nödvändiga kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Eskilstuna Stadsmission

Org nr: 802496-9472 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)7 2477 4708 671
Eget kapital (tkr)4 0333 2873 116
Kostnader / Totala intäkter i %4720
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8510382
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Help to Help

Org nr: 802478-3725 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)9751 5803 353
Eget kapital (tkr)6504411 204
Kostnader / Totala intäkter i %222518
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %978859
Stiftelsen erhöll större gåvor än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Örebro Stadsmission

Org nr: 802498-9769 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)7 93816 69212 369
Eget kapital (tkr)13 -3 451
Kostnader / Totala intäkter i %141017
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8690111
Kommentar

Nyckeltal för Shelterbox Sverige Ideell förening

Org nr: 802477-0987 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 138631885
Eget kapital (tkr)168152190
Kostnader / Totala intäkter i %8146
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %918990
Kommentar

Nyckeltal för Tuki Nepal Society

Org nr: 829502-8826 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 6462 0762 422
Eget kapital (tkr)1 0608341 348
Kostnader / Totala intäkter i %522
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10310977
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för IT for Children

Org nr: 802493-7735 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)347181572
Eget kapital (tkr)9983107
Kostnader / Totala intäkter i %5143
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %719492
KommentarFöreningen är nybildad och har haft sitt första verksamhetsår. Föreningen beviljades 90-konto november 2015.
Kommentar