90-konton

Nyckeltal för PeaceWorks Sweden

Org nr: 817601-2519
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)2 5136 078
Eget kapital (tkr)1 003977
Kostnader / Totala intäkter i %1318
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8581
Kommentar

Nyckeltal för Sepsisfonden Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-8831
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)291513
Eget kapital (tkr)105235
Kostnader / Totala intäkter i %5058
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %39
KommentarStiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala kostnader för bl. a marknadsföring av stiftelsen.Stiftelsen är under uppbyggnadsfas.
Kommentar

Nyckeltal för Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma

Org nr: 802496-4085
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)26168
Eget kapital (tkr)648
Kostnader / Totala intäkter i %11216
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %061
Föreningen är nybildad under 2016.Föreningen är i uppstartsskede
Kommentar

Nyckeltal för Al Sham Relief Välgörenhet

Org nr: 802471-5685
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)336663
Eget kapital (tkr)2027
Kostnader / Totala intäkter i %47
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9192
Kommentar

Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

Org nr: 802497-7434
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto(tkr)12 84035 143
Eget kapital (tkr)3 1625 733
Kostnader / Totala intäkter i %2810
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %4882
KommentarFöreningen har haft uppstarts- och utvecklingskostnader för sitt insamlingsarbete.
Kommentar

Nyckeltal för Bufff Sverige

Org nr: 866001-3239
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto(tkr)5 8537 947
Eget kapital (tkr)126146
Kostnader / Totala intäkter i %54
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9596
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Love and Hope

Org nr: 802420-5968
Organisationstyp: 
Ideell förening

År 20162017
Totala Intäkter Netto(tkr)32 008 13 535
Eget kapital (tkr)22 05217 746
Kostnader / Totala intäkter i %923
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %45108
KommentarFörklaring till ändamålsnyckeltalet är att organisationen har vuxit rejält under året som medfört kraftigt ökade intäkter. Samtidigt avslutades också ett samarbetet med den största mottagar organisationen som då påverkade ändamålskostnaden negativt.
Kommentar