90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org nr: 802425-9999 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)9 17711 470
Eget kapital (tkr)1 2182 743
Kostnader / Totala intäkter i %1614
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10272
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för STÖDKRIS

Org nr: 802498-6823 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)11326
Eget kapital (tkr)1137
Kostnader / Totala intäkter i %09
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %083
Föreningen första år med 90-konto
Kommentar

Nyckeltal för Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

Org nr: 802016-7246 Stiftelse

År201720182018
Totala Intäkter Netto (tkr)3 3232 9630
Eget kapital (tkr)81 87088 5250
Kostnader / Totala intäkter i %1717
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82102
Kommentar

Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

Org nr: 802488-8896 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)77240306
Eget kapital (tkr)-31-25-34
Kostnader / Totala intäkter i %773621
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %386282
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala uppstartskostnader.organisationen är under uppbyggnad
Kommentar

Nyckeltal för Sepsisfonden Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-8831 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)291513247
Eget kapital (tkr)105235208
Kostnader / Totala intäkter i %505834
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3983
KommentarStiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala kostnader för bl. a marknadsföring av stiftelsen.Stiftelsen är under uppbyggnadsfas.
Kommentar

Nyckeltal för Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma

Org nr: 802496-4085 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)26168113
Eget kapital (tkr)64851
Kostnader / Totala intäkter i %1121623
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %06174
Föreningen är nybildad under 2016.Föreningen är i uppstartsskede.Föreningen är i uppstartsskede.
Kommentar

Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

Org nr: 802497-7434 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)12 84035 14335 906
Eget kapital (tkr)3 1625 7338 949
Kostnader / Totala intäkter i %281014
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %488277
KommentarFöreningen har haft uppstarts- och utvecklingskostnader för sitt insamlingsarbete.
Kommentar