90-konton

Nyckeltal för Asylrättscentrum

Org nr: 802401-8213 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)12 24414 040
Eget kapital (tkr)5 5185 631
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Perus Vänner

Org nr: 802477-5267 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)433678792
Eget kapital (tkr)110259157
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%
Kommentar

Nyckeltal för Ung Cancer

Org nr: 802456-7763 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)14 07012 024
Eget kapital (tkr)14 61515 479
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)29%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation

Org nr: 802477-9608 Stiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)1481
Eget kapital (tkr)11474
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)145%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)358%
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Emmaus Fredriksdal

Org nr: 802429-3923 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)4 40311 361
Eget kapital (tkr)7 4556 430
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)101%
Kommentar

Nyckeltal för Svenska FN-förbundet

Org nr: 802000-9232 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)36 38440 519
Eget kapital (tkr)16 0884 150
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Choice

Org nr: 802426-3306 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)4 2964 521
Eget kapital (tkr)1 0631 786
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)28%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)55%
Kommentar