90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen WarChild

Org nr: 802479-5828 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)6 4429 270
Eget kapital (tkr)7671 789
Kostnader / Totala intäkter i %1514
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7580
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org nr: 802425-9999 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)9 17711 470
Eget kapital (tkr)1 2182 743
Kostnader / Totala intäkter i %1614
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10272
KommentarFöreningen erhöll större intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för STÖDKRIS

Org nr: 802498-6823 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)11326
Eget kapital (tkr)1137
Kostnader / Totala intäkter i %09
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %083
Föreningen första år med 90-konto
Kommentar

Nyckeltal för Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

Org nr: 802016-7246 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto (tkr)3 3232 963
Eget kapital (tkr)81 87088 525
Kostnader / Totala intäkter i %1717
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82102
Kommentar

Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

Org nr: 802488-8896 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)77240306
Eget kapital (tkr)-31-25-34
Kostnader / Totala intäkter i %773621
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %386282
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala uppstartskostnader.organisationen är under uppbyggnad
Kommentar

Nyckeltal för Sepsisfonden Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-8831 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)291513247
Eget kapital (tkr)105235208
Kostnader / Totala intäkter i %505834
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3983
KommentarStiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala kostnader för bl. a marknadsföring av stiftelsen.Stiftelsen är under uppbyggnadsfas.Stiftelsen har under året satasat på att marknadsföra sig oc på så sätt öka intäkterna.
Kommentar

Nyckeltal för Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma

Org nr: 802496-4085 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)26168113
Eget kapital (tkr)64851
Kostnader / Totala intäkter i %1121623
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %06174
Föreningen är nybildad under 2016.Föreningen är i uppstartsskede.Föreningen är i uppstartsskede.
Kommentar