90-konton

Nyckeltal för Talita

Org nr: 802417-1987 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)4 7798 469
Eget kapital (tkr)480819
Kostnader / Totala intäkter i %03
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9893
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Furuboda

Org nr: 838200-5281 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)210 962228 657228 300
Eget kapital (tkr)47 05854 70256 926
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)96%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen

Org nr: 802479-8970 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)1832 1681 710
Eget kapital (tkr)4 2194 0732 793
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)109%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%
Kommentar

Nyckeltal för From One To Another

Org nr: 802469-5424 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)622633973
Eget kapital (tkr)158187542
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)70%
Kommentar

Nyckeltal för Unite 2 Learn

Org nr: 802501-4732 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)16610080
Eget kapital (tkr)89126118
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)54%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige

Org nr: 802480-0172 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)1 50920 98730 315
Eget kapital (tkr)2026 449-3 282
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)88%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Kommentar

Nyckeltal för Män för Jämställdhet

Org nr: 802407-2160 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)32 56733 87640 763
Eget kapital (tkr)4 8344 2924 301
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar