90-konton

Nyckeltal för Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sverige

Org nr: 802006-1126 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)9 88114 279
Eget kapital (tkr)15 16914 296
Kostnader / Totala intäkter i %2320
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8986
Kommentar

Nyckeltal för Missing People Sweden

Org nr: 802463-5867 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)2 7684 774
Eget kapital (tkr)2911 375
Kostnader / Totala intäkter i %5330
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8548
Föreningen är i uppstartfasen för sin insamling.Föreningen är fortfarande i en uppstartsfas.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden

Org nr: 802479-8202 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)5299
Eget kapital (tkr)486773
Kostnader / Totala intäkter i %804
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %00
Stiftelsen är nybildad och har ännu inte kommit igång med insamlingsverksamheten.Stiftelsen är nybildad och konsoliderar sig för framtida utdelningar enligt ändamålet.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden

Org nr: 802478-1141 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)3 0652 108
Eget kapital (tkr)8751 593
Kostnader / Totala intäkter i %911
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9055
Stiftelsen befinner sig i en uppstartsfas och arbetar aktivt för att öka insamlingen från allmänheten.ta
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen War Child

Org nr: 802479-5828 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)6 4429 270
Eget kapital (tkr)7671 789
Kostnader / Totala intäkter i %1514
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7580
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org nr: 802425-9999 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)9 17711 470
Eget kapital (tkr)1 2182 743
Kostnader / Totala intäkter i %1614
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10272
KommentarFöreningen erhöll större intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för STÖDKRIS

Org nr: 802498-6823 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)11326
Eget kapital (tkr)1137
Kostnader / Totala intäkter i %09
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %083
Föreningen första år med 90-konto
Kommentar