90-konton

Nyckeltal för Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

Org nr: 802016-7246 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto (tkr)3 3232 963
Eget kapital (tkr)81 87088 525
Kostnader / Totala intäkter i %1717
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82102
Kommentar

Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

Org nr: 802488-8896 Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)77240
Eget kapital (tkr)-31-25
Kostnader / Totala intäkter i %7736
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3862
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala uppstartskostnader.organisationen är under uppbyggnad
Kommentar

Nyckeltal för PeaceWorks Sweden

Org nr: 817601-2519 Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)2 5136 078
Eget kapital (tkr)1 003977
Kostnader / Totala intäkter i %1318
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8581
Kommentar

Nyckeltal för Sepsisfonden Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-8831 Insamlingsstiftelse

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)291513
Eget kapital (tkr)105235
Kostnader / Totala intäkter i %5058
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %39
KommentarStiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala kostnader för bl. a marknadsföring av stiftelsen.Stiftelsen är under uppbyggnadsfas.
Kommentar

Nyckeltal för Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma

Org nr: 802496-4085 Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)26168
Eget kapital (tkr)648
Kostnader / Totala intäkter i %11216
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %061
Föreningen är nybildad under 2016.Föreningen är i uppstartsskede
Kommentar

Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

Org nr: 802497-7434 Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto(tkr)12 84035 143
Eget kapital (tkr)3 1625 733
Kostnader / Totala intäkter i %2810
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %4882
KommentarFöreningen har haft uppstarts- och utvecklingskostnader för sitt insamlingsarbete.
Kommentar

Nyckeltal för Bufff Sverige

Org nr: 866001-3239 Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto(tkr)5 8537 947
Eget kapital (tkr)126146
Kostnader / Totala intäkter i %54
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9596
Kommentar
Kommentar