90-konton

Nyckeltal för Al Sham Relief Välgörenhet

Org nr: 802471-5685
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)336663
Eget kapital (tkr)2027
Kostnader / Totala intäkter i %47
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9192
Kommentar

Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

Org nr: 802497-7434
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto(tkr)12 84035 143
Eget kapital (tkr)3 1625 733
Kostnader / Totala intäkter i %2810
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %4882
KommentarFöreningen har haft uppstarts- och utvecklingskostnader för sitt insamlingsarbete.
Kommentar

Nyckeltal för Bufff Sverige

Org nr: 866001-3239
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto(tkr)5 8537 947
Eget kapital (tkr)126146
Kostnader / Totala intäkter i %54
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9596
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Love and Hope

Org nr: 802420-5968
Organisationstyp: 
Ideell förening

År 20162017
Totala Intäkter Netto(tkr)32 008 13 535
Eget kapital (tkr)22 05217 746
Kostnader / Totala intäkter i %923
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %45108
KommentarFörklaring till ändamålsnyckeltalet är att organisationen har vuxit rejält under året som medfört kraftigt ökade intäkter. Samtidigt avslutades också ett samarbetet med den största mottagar organisationen som då påverkade ändamålskostnaden negativt.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus

Org nr: 802426-4023
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)2 05081
Eget kapital (tkr)1 479901
Kostnader / Totala intäkter i %2121
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3741
KommentarStiftelsen erhöll en stor donation i slutet av 2016. Dessa medel kommer att anslås till forskning under en 3-års period.stiftelsen är under uppbyggnad
Kommentar

Nyckeltal för Eskilstuna Stadsmission

Org nr: 802496-9472
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)7 2477 470
Eget kapital (tkr)4 0333 287
Kostnader / Totala intäkter i %47
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %85103
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Help to Help

Org nr: 802478-3725
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)9751 580
Eget kapital (tkr)650441
Kostnader / Totala intäkter i %2225
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9788
Kommentar