90-konton

Nyckeltal för Stiftelsen för befrämjande av cancerforskning vid Onkologiska kliniken universitetssjukhuset MAS

Org nr: 846502-2815 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)7727755
Eget kapital (tkr)1 073896980
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)29%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)266%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation

Org nr: 802424-7002 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)400269190
Eget kapital (tkr)327433445
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)66%
Kommentar

Nyckeltal för Barn i Fokus Insamlingsstiftelse

Org nr: 802426-3132 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)289399394
Eget kapital (tkr)269441
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%
Kommentar

Nyckeltal för Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse

Org nr: 802425-9189 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)376302305
Eget kapital (tkr)5 4115 3435 323
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)27%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)112%
Kommentar

Sidor