90-konton

Nyckeltal för Hannas Hjälpverksamhet

Org nr: 866000-8809 Ideell förening

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 3289509811 1341 1381 2051 5591 6471 1381 1911 1191 164
Eget kapital (tkr)4263734456075586491 1361 082407359310239
Kostnader / Totala intäkter i %112223122231
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %791049084103998399120969897
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse

Org nr: 802424-9396 Insamlingsstiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)751 1657851 0349729771 2547951 5812 8554 3414 927
Eget kapital (tkr)538433334233539041240351042954
Kostnader / Totala intäkter i %241637353442284037271725
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %591365673854610763708475
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto under 2006.Stiftelsen beviljades 90-konto under 2006. På grund av bl.a. osäkerhet både på börs och i valutahandeln har endast en mindre del förts över till ändamålet 2007 men resterande medel planeras att föras över under våren 2008.Insamlingskostnaderna är höga för stiftelsen på grund av att insamlingskostnaderna för 2007 inte har periodiserats utan betalades och bokfördes 2008Stiftelsen har under 2010 arbetat med en översyn av kostnaderna och minskat dessa.Stiftelsen har under året arbetat med att minska insamlings- och administrationskostnader och öka intäkterna.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden. Den låga ändamålsuppfyllelsen förklaras av att organisationen erhöll ett större arv i slutet av året. Stiftelsen har genomfört organisationsförändringar som temporärt medfört högre kostnader.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för befrämjande av cancerforskning vid Onkologiska kliniken universitetssjukhuset MAS

Org nr: 846502-2815 Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)01 4327096015921710911010313641377
Eget kapital (tkr)2 5573 9943 5534 3603 8343 2832 6832 1531 8041 3561 3211 073
Kostnader / Totala intäkter i %282442171648343322631
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0742417418320674555622407126564
KommentarPå grund av att stiftelsen hade så litet kapital beslutade styrelsen om att utdelning tilländamålet skulle ske först år 2007.Under 2008 ökade intäkterna kraftigt för stiftelsen på grund av en fastighetsförsäljning.Stiftelsen hade under 2009 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen hade under 2012 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen hade under 2013 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen hade under 2014 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen har haft ringa intäkter och nödvändiga kostnader under 2017.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation

Org nr: 802424-7002 Insamlingsstiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)401431446298595498173341197488458400
Eget kapital (tkr)28430232615410248-122-47-100117264327
Kostnader / Totala intäkter i %14111076517111710106
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %57848515110310618267110465876
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto hösten 2005.Stiftelsen har mottagit större gåvor än budgeterat.Stiftelsen har mottagit större gåvor än budgeterat.Stiftelsen konsoliderar sig för att möta framtida insatser.
Kommentar

Nyckeltal för Barn i Fokus Insamlingsstiftelse

Org nr: 802426-3132 Insamlingsstiftelse

År201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)181192260324240289
Eget kapital (tkr)134014441826
Kostnader / Totala intäkter i %1111981310
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8575101829888
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse

Org nr: 802425-9189 Insamlingsstiftelse

År2014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)268317295376
Eget kapital (tkr)5 6985 6955 5525 411
Kostnader / Totala intäkter i %52202725
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %144126133127
KommentarStiftelsen har haft kampanjer för att göra stiftelsen känd bland allmänheten vilket har resulterat i höga administrationskostnader.Stiftelsen har haft höga insamlingskostnader under året, kostnadsbesparingar har påbörjats.
Kommentar