90-konton

Nyckeltal för Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse

Org nr: 802424-9396
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)751 1657851 0349729771 2547951 5812 8554 3414 927
Eget kapital (tkr)538433334233539041240351042954
Kostnader / Totala intäkter i %241637353442284037271725
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %591365673854610763708475
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto under 2006.Stiftelsen beviljades 90-konto under 2006. På grund av bl.a. osäkerhet både på börs och i valutahandeln har endast en mindre del förts över till ändamålet 2007 men resterande medel planeras att föras över under våren 2008.Insamlingskostnaderna är höga för stiftelsen på grund av att insamlingskostnaderna för 2007 inte har periodiserats utan betalades och bokfördes 2008Stiftelsen har under 2010 arbetat med en översyn av kostnaderna och minskat dessa.Stiftelsen har under året arbetat med att minska insamlings- och administrationskostnader och öka intäkterna.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden. Den låga ändamålsuppfyllelsen förklaras av att organisationen erhöll ett större arv i slutet av året. Stiftelsen har genomfört organisationsförändringar som temporärt medfört högre kostnader.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Hannas Hjälpverksamhet

Org nr: 866000-8809
Organisationstyp: 
Ideell förening

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 3289509811 1341 1381 2051 5591 6471 1381 1911 1191 164
Eget kapital (tkr)4263734456075586491 1361 082407359310239
Kostnader / Totala intäkter i %112223122231
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %791049084103998399120969897
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse

Org nr: 802425-9189
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)268317295376
Eget kapital (tkr)5 6985 6955 5525 411
Kostnader / Totala intäkter i %52202725
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %144126133127
KommentarStiftelsen har haft kampanjer för att göra stiftelsen känd bland allmänheten vilket har resulterat i höga administrationskostnader.Stiftelsen har haft höga insamlingskostnader under året, kostnadsbesparingar har påbörjats.
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen för den Beridna Högvakten

Org nr: 802013-1671
Organisationstyp: 
Ideell förening

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)5 7178 3616 5877 8639 0316 4015 8728 1477 0437 0116 9448 684
Eget kapital (tkr)31 82235 74036 35438 75442 37943 92145 48847 91148 90350 13050 62152 751
Kostnader / Totala intäkter i %131112131320161914232520
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %564972654782867297859477
KommentarFöreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar. Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.
Kommentar

Nyckeltal för Amalgamskadefonden

Org nr: 817602-9562
Organisationstyp: 
Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)823521456432429431526518479413330523
Eget kapital (tkr)30442046243439615228237043031091200
Kostnader / Totala intäkter i %363852222585
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10272889910210375818512415874
KommentarSkälet till att stiftelsen hade en lägre ändamålsuppfyllelse under 2007 är att stiftelsen hade en större ändamålssatsning under 2006 (102 %), varför stiftelsen måste stärka likviditeten för att kunna driva angelägna frågor på längre sikt
Kommentar

Sidor