90-konton

Nyckeltal för Amalgamskadefonden

Org nr: 817602-9562 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)330523192
Eget kapital (tkr)91200297
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)93%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Amref Nordic

Org nr: 802009-6627 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)4 1597 84310 414
Eget kapital (tkr)651675669
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)27%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen BarnSamariten

Org nr: 862000-4344 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)7 1806 8947 572
Eget kapital (tkr)2 3482 2582 359
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen för den Beridna Högvakten

Org nr: 802013-1671 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)6 9448 6848 778
Eget kapital (tkr)50 62152 75154 102
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%
Kommentar

Nyckeltal för Clowner utan Gränser

Org nr: 802402-6521 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)10 5999 7579 083
Eget kapital (tkr)817871 781
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Gatubarn

Org nr: 855100-2002 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)6 6955 6183 842
Eget kapital (tkr)2 8932 0961 594
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)36%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)70%
Kommentar

Nyckeltal för Hannas Hjälpverksamhet

Org nr: 866000-8809 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)1 1191 1641 057
Eget kapital (tkr)310239243
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)98%
Kommentar