90-konton

Nyckeltal för Stiftelsen Amref Nordic

Org nr: 802009-6627
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1556939319032202 6132 8142 5381 359404 159
Eget kapital (tkr)4 1884 1593 382-228-774-55180228-53446651
Kostnader / Totala intäkter i %39184532293101216563631
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3269136555966578641164
KommentarStiftelsen har fått en testamentsgåva vars avkastning skall användas enbart till löpande kostnader för administration och marknadsföring.Avkastningen 2006 täckte förvaltningskostnaderna. Stiftelsen har avsatt medel för utdelning under senare år.Skälet till att Stiftelsen hade höga administrations-kostnaderna under 2008 var att stiftelsen firade 50 års jubileum.Stiftelsen får medel som är öronmärkta för administration.Stiftelsen satsade under 2010 på ökad marknadsföring. Kostnaderna kommer att minska under 2011.En större donation har erhållits under detta år.Stiftelsen har inte klarat nyckeltalen pga. en organisationsförändring som medfört omstartskostnader.Stiftelsen har fått lägre intäkter än budgeterat samt haft oförutsedda personalkostnader.Stiftelsen tar nytt tag för att bygga upp insamlingsverksamheten.
Kommentar

Nyckeltal för Barn i Fokus Insamlingsstiftelse

Org nr: 802426-3132
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)181192260324240
Eget kapital (tkr)1340144418
Kostnader / Totala intäkter i %11119813
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %85751018298
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden

Org nr: 894001-4064
Organisationstyp: 
Stiftelse

År201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)5041 3496201 5178891 815
Eget kapital (tkr)10 92812 22312 45014 76314 81615 681
Kostnader / Totala intäkter i %15725101714
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1474497407939
KommentarStiftelsen har erhållit fler och större intäkter detta år än vad som budgeterats.Stiftelsen har erhållit fler och större intäkter detta år än vad som budgeterats.Stiftelsen har mottagit en stor gåva under under året.
Kommentar

Nyckeltal för Hannas Hjälpverksamhet

Org nr: 866000-8809
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 3289509811 1341 1381 2051 5591 6471 1381 1911 119
Eget kapital (tkr)4263734456075586491 1361 082407359310
Kostnader / Totala intäkter i %11222312223
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7910490841039983991209698
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse

Org nr: 802424-9396
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)751 1657851 0349729771 2547951 5812 8554 341
Eget kapital (tkr)5384333342335390412403510429
Kostnader / Totala intäkter i %2416373534422840372717
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5913656738546107637084
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto under 2006.Stiftelsen beviljades 90-konto under 2006. På grund av bl.a. osäkerhet både på börs och i valutahandeln har endast en mindre del förts över till ändamålet 2007 men resterande medel planeras att föras över under våren 2008.Insamlingskostnaderna är höga för stiftelsen på grund av att insamlingskostnaderna för 2007 inte har periodiserats utan betalades och bokfördes 2008Stiftelsen har under 2010 arbetat med en översyn av kostnaderna och minskat dessa.Stiftelsen har under året arbetat med att minska insamlings- och administrationskostnader och öka intäkterna.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden. Den låga ändamålsuppfyllelsen förklaras av att organisationen erhöll ett större arv i slutet av året. Stiftelsen har genomfört organisationsförändringar som temporärt medfört högre kostnader.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Clowner utan Gränser

Org nr: 802402-6521
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)2 8642 9107 0505 3982 7804 3133 8996 4876 6208 37810 599
Eget kapital (tkr)45943640237920714011741478151081
Kostnader / Totala intäkter i %536647137142018
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %93989595102958889808386
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse

Org nr: 802425-9189
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)268317295
Eget kapital (tkr)5 6985 6955 552
Kostnader / Totala intäkter i %522027
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %144126133
KommentarStiftelsen har haft kampanjer för att göra stiftelsen känd bland allmänheten vilket har resulterat i höga administrationskostnader.Stiftelsen har haft höga insamlingskostnader under året, kostnadsbesparingar har påbörjats.
Kommentar