90-konton

Nyckeltal för Barn i Fokus Insamlingsstiftelse

Org nr: 802426-3132
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)181192260324240
Eget kapital (tkr)1340144418
Kostnader / Totala intäkter i %11119813
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %85751018298
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen BarnSamariten

Org nr: 862000-4344
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)3 7094 0334 4243 8933 7464 4674 7004 9214 8426 1787 180
Eget kapital (tkr)2 1462 3892 7952 3042 0471 5761 4631 6161 6101 4812 348
Kostnader / Totala intäkter i %2118162221172019191514
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8477739287938278818774
KommentarStiftelsen fick i slutet av år 2008 ett stort arv.Stiftelsen fick i ett stort arv under året.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

Org nr: 898500-8096
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)5 2496 3764 4225 4414 7433 9934 4504 2914 8665 2584 882
Eget kapital (tkr)1 3411 6791 3081 3341 6691 7982 0172 1772 2462 187805
Kostnader / Totala intäkter i %00001222203
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9997821009295949597109121
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse

Org nr: 802425-9189
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)268317295376
Eget kapital (tkr)5 6985 6955 5525 411
Kostnader / Totala intäkter i %52202725
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %144126133127
KommentarStiftelsen har haft kampanjer för att göra stiftelsen känd bland allmänheten vilket har resulterat i höga administrationskostnader.Stiftelsen har haft höga insamlingskostnader under året, kostnadsbesparingar har påbörjats.
Kommentar

Nyckeltal för Hannas Hjälpverksamhet

Org nr: 866000-8809
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 3289509811 1341 1381 2051 5591 6471 1381 1911 119
Eget kapital (tkr)4263734456075586491 1361 082407359310
Kostnader / Totala intäkter i %11222312223
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7910490841039983991209698
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation

Org nr: 802424-7002
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)401431446298595498173341197488458
Eget kapital (tkr)28430232615410248-122-47-100117264
Kostnader / Totala intäkter i %1411107651711171010
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %578485151103106182671104658
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto hösten 2005.Stiftelsen har mottagit större gåvor än budgeterat.Stiftelsen har mottagit större gåvor än budgeterat.Stiftelsen konsoliderar sig för att möta framtida insatser.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för befrämjande av cancerforskning vid Onkologiska kliniken universitetssjukhuset MAS

Org nr: 846502-2815
Organisationstyp: 
Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)01 4327096015921710911010313641377
Eget kapital (tkr)2 5573 9943 5534 3603 8343 2832 6832 1531 8041 3561 3211 073
Kostnader / Totala intäkter i %282442171648343322631
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0742417418320674555622407126564
KommentarPå grund av att stiftelsen hade så litet kapital beslutade styrelsen om att utdelning tilländamålet skulle ske först år 2007.Under 2008 ökade intäkterna kraftigt för stiftelsen på grund av en fastighetsförsäljning.Stiftelsen hade under 2009 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen hade under 2012 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen hade under 2013 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen hade under 2014 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen har haft ringa intäkter och nödvändiga kostnader under 2017.
Kommentar