90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Gatubarn

Org nr: 855100-2002 Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)11 03913 40016 99316 92012 3038 4707 9067 3317 4527 0456 6955 6183 842
Eget kapital (tkr)9631 7161 8611 8921 1984 3773 6862 3832 1511 9842 8932 0961 594
Kostnader / Totala intäkter i %26232016212722262523263447
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %72727484843687918080608466
KommentarStiftelsen utbetalar projektpengar vid behov. Under 2008 har utbetalts mer till ändamålet.Medel som inte utdelats under 2011 har reserverats för utdelning under kommande år.Stiftelsen avbröt samarbetet med en av de organisationer som mottagit medel. Medel som inte använts under 2016 kommer att användas under 2017.Stiftelsen har under 2017 haft förvaltningskostnader av engångskaraktär
Kommentar

Nyckeltal för Hannas Hjälpverksamhet

Org nr: 866000-8809 Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 3289509811 1341 1381 2051 5591 6471 1381 1911 1191 1641 057
Eget kapital (tkr)4263734456075586491 1361 082407359310239243
Kostnader / Totala intäkter i %1122231222312
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %791049084103998399120969897100
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse

Org nr: 802424-9396 Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)751 1657851 0349729771 2547951 5812 8554 3414 92711 166
Eget kapital (tkr)538433334233539041240351042954200
Kostnader / Totala intäkter i %24163735344228403727172515
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %59136567385461076370847584
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto under 2006.Stiftelsen beviljades 90-konto under 2006. På grund av bl.a. osäkerhet både på börs och i valutahandeln har endast en mindre del förts över till ändamålet 2007 men resterande medel planeras att föras över under våren 2008.Insamlingskostnaderna är höga för stiftelsen på grund av att insamlingskostnaderna för 2007 inte har periodiserats utan betalades och bokfördes 2008Stiftelsen har under 2010 arbetat med en översyn av kostnaderna och minskat dessa.Stiftelsen har under året arbetat med att minska insamlings- och administrationskostnader och öka intäkterna.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden. Den låga ändamålsuppfyllelsen förklaras av att organisationen erhöll ett större arv i slutet av året. Stiftelsen har genomfört organisationsförändringar som temporärt medfört högre kostnader.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för befrämjande av cancerforskning vid Onkologiska kliniken universitetssjukhuset MAS

Org nr: 846502-2815 Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)01 4327096015921710911010313641377277
Eget kapital (tkr)2 5573 9943 5534 3603 8343 2832 6832 1531 8041 3561 3211 073896
Kostnader / Totala intäkter i %28244217164834332263110
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0742417418320674555622407126564154
KommentarPå grund av att stiftelsen hade så litet kapital beslutade styrelsen om att utdelning tilländamålet skulle ske först år 2007.Under 2008 ökade intäkterna kraftigt för stiftelsen på grund av en fastighetsförsäljning.Stiftelsen hade under 2009 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen hade under 2012 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen hade under 2013 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen hade under 2014 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen har haft ringa intäkter och nödvändiga kostnader under 2017.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation

Org nr: 802424-7002 Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)401431446298595498173341197488458400269
Eget kapital (tkr)28430232615410248-122-47-100117264327433
Kostnader / Totala intäkter i %1411107651711171010613
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5784851511031061826711046587648
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto hösten 2005.Stiftelsen har mottagit större gåvor än budgeterat.Stiftelsen har mottagit större gåvor än budgeterat.Stiftelsen konsoliderar sig för att möta framtida insatser.Stiftelsen fick under året mindre gåvor än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Barn i Fokus Insamlingsstiftelse

Org nr: 802426-3132 Insamlingsstiftelse

År2012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)181192260324240289399
Eget kapital (tkr)13401444182694
Kostnader / Totala intäkter i %11119813108
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %857510182988875
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse

Org nr: 802425-9189 Insamlingsstiftelse

År20142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)268317295376302
Eget kapital (tkr)5 6985 6955 5525 4115 343
Kostnader / Totala intäkter i %5220272533
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %14412613312797
KommentarStiftelsen har haft kampanjer för att göra stiftelsen känd bland allmänheten vilket har resulterat i höga administrationskostnader.Stiftelsen har haft höga insamlingskostnader under året, kostnadsbesparingar har påbörjats.Stiftelsen har låga intäkter och kostnaderna endast nödvändiga.
Kommentar