90-konton

Nyckeltal för Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden

Org nr: 894001-4064
Organisationstyp: 
Stiftelse

År201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)5041 3496201 5178891 815
Eget kapital (tkr)10 92812 22312 45014 76314 81615 681
Kostnader / Totala intäkter i %15725101714
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1474497407939
KommentarStiftelsen har erhållit fler och större intäkter detta år än vad som budgeterats.Stiftelsen har erhållit fler och större intäkter detta år än vad som budgeterats.Stiftelsen har mottagit en stor gåva under under året.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen BarnSamariten

Org nr: 862000-4344
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)3 7094 0334 4243 8933 7464 4674 7004 9214 8426 1787 180
Eget kapital (tkr)2 1462 3892 7952 3042 0471 5761 4631 6161 6101 4812 348
Kostnader / Totala intäkter i %2118162221172019191514
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8477739287938278818774
KommentarStiftelsen fick i slutet av år 2008 ett stort arv.Stiftelsen fick i ett stort arv under året.
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen för den Beridna Högvakten

Org nr: 802013-1671
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)5 7178 3616 5877 8639 0316 4015 8728 1477 0437 0116 944
Eget kapital (tkr)31 82235 74036 35438 75442 37943 92145 48847 91148 90350 13050 621
Kostnader / Totala intäkter i %1311121313201619142325
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5649726547828672978594
KommentarFöreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar. Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för befrämjande av cancerforskning vid Onkologiska kliniken universitetssjukhuset MAS

Org nr: 846502-2815
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)01 43270960159217109110103136413
Eget kapital (tkr)2 5573 9943 5534 3603 8343 2832 6832 1531 8041 3561 321
Kostnader / Totala intäkter i %2824421716483433226
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0742417418320674555622407126
KommentarPå grund av att stiftelsen hade så litet kapital beslutade styrelsen om att utdelning tilländamålet skulle ske först år 2007.Under 2008 ökade intäkterna kraftigt för stiftelsen på grund av en fastighetsförsäljning.Stiftelsen hade under 2009 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen hade under 2012 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen hade under 2013 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.Stiftelsen hade under 2014 ringa intäkter. Kostnaderna var endast grundläggande.
Kommentar

Nyckeltal för Barn i Fokus Insamlingsstiftelse

Org nr: 802426-3132
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)181192260324240
Eget kapital (tkr)1340144418
Kostnader / Totala intäkter i %11119813
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %85751018298
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Clowner utan Gränser

Org nr: 802402-6521
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)2 8642 9107 0505 3982 7804 3133 8996 4876 6208 37810 599
Eget kapital (tkr)45943640237920714011741478151081
Kostnader / Totala intäkter i %536647137142018
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %93989595102958889808386
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Amref Nordic

Org nr: 802009-6627
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1556939319032202 6132 8142 5381 359404 159
Eget kapital (tkr)4 1884 1593 382-228-774-55180228-53446651
Kostnader / Totala intäkter i %39184532293101216563631
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3269136555966578641164
KommentarStiftelsen har fått en testamentsgåva vars avkastning skall användas enbart till löpande kostnader för administration och marknadsföring.Avkastningen 2006 täckte förvaltningskostnaderna. Stiftelsen har avsatt medel för utdelning under senare år.Skälet till att Stiftelsen hade höga administrations-kostnaderna under 2008 var att stiftelsen firade 50 års jubileum.Stiftelsen får medel som är öronmärkta för administration.Stiftelsen satsade under 2010 på ökad marknadsföring. Kostnaderna kommer att minska under 2011.En större donation har erhållits under detta år.Stiftelsen har inte klarat nyckeltalen pga. en organisationsförändring som medfört omstartskostnader.Stiftelsen har fått lägre intäkter än budgeterat samt haft oförutsedda personalkostnader.Stiftelsen tar nytt tag för att bygga upp insamlingsverksamheten.
Kommentar