90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Stödfonden för hemlösa i Helsingborg

Org nr: 843003-3160 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)5951 325824
Eget kapital (tkr)1 4051 6611 714
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Håll Sverige Rent

Org nr: 802010-9180 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)59 68652 98061 058
Eget kapital (tkr)45 76945 71645 675
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%
Kommentar

Nyckeltal för Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer

Org nr: 846001-3488 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)7 0607 33712 706
Eget kapital (tkr)60 50563 16074 841
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)115%
Kommentar

Nyckeltal för UN Women nationell kommitté Sverige

Org nr: 802012-8628 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)2 4222 5642 184
Eget kapital (tkr)498385403
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar

Nyckeltal för Afrikagrupperna

Org nr: 802007-2446 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)53 60355 73755 102
Eget kapital (tkr)13 65714 94418 711
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Org nr: 802405-7112 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)6 8882 4323 965
Eget kapital (tkr)120 680115 66799 364
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)220%
Kommentar

Nyckeltal för CancerRehabFonden

Org nr: 802008-3534 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)15 11512 75312 574
Eget kapital (tkr)17 15712 74713 286
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)100%
Kommentar