90-konton

Nyckeltal för Anhörigas Riksförbund

Org nr: 802402-4831 Ideell förening

År20182019
Totala intäkter (tkr)5 6696 770
Eget kapital (tkr)1 1201 322
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%
Kommentar

Nyckeltal för Projekt Nima

Org nr: 802498-2301 Ideell förening

År20182019
Totala intäkter (tkr)24791
Eget kapital (tkr)510
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)38%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar

Nyckeltal för Fyrbåksexpressen

Org nr: 802510-3717 Ideell förening

År20182019
Totala intäkter (tkr)139164
Eget kapital (tkr)3734
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Berättarministeriet

Org nr: 802426-7042 Stiftelse

År20182019
Totala intäkter (tkr)16 11315 704
Eget kapital (tkr)1 6862 001
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

Org nr: 802480-4810 Insamlingsstiftelse

År20182019
Totala intäkter (tkr)53470
Eget kapital (tkr)493403
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)25%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Musikbojen

Org nr: 802480-4679 Stiftelse

År20182019
Totala intäkter (tkr)2 6832 622
Eget kapital (tkr)1 7741 558
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)71%
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Rädda Regnskog, Sverige

Org nr: 802427-9112 Ideell förening

År20182019
Totala intäkter (tkr)2 2012 941
Eget kapital (tkr)2 6414 523
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)57%
Kommentar