90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Choice

Org nr: 802426-3306
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)4 296
Eget kapital (tkr)1 063
Kostnader / Totala intäkter i %29
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %52
Stiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2017.
Kommentar

Nyckeltal för Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sverige

Org nr: 802006-1126
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)9 881
Eget kapital (tkr)15 169
Kostnader / Totala intäkter i %23
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %89
Kommentar

Nyckeltal för Missing People Sweden

Org nr: 802463-5867
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)2 768
Eget kapital (tkr)291
Kostnader / Totala intäkter i %53
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %85
Föreningen är i uppstartfasen för sin insamling.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden

Org nr: 802479-8202
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)5
Eget kapital (tkr)486
Kostnader / Totala intäkter i %80
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen är nybildad och har ännu inte kommit igång med insamlingsverksamheten.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden

Org nr: 802478-1141
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)3 065
Eget kapital (tkr)875
Kostnader / Totala intäkter i %9
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %90
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen WarChild

Org nr: 802479-5828
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)6 442
Eget kapital (tkr)767
Kostnader / Totala intäkter i %15
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %75
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org nr: 802425-9999
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)9 177
Eget kapital (tkr)1 218
Kostnader / Totala intäkter i %16
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %102
Kommentar
Kommentar