90-konton

Nyckeltal för Unite 2 Learn

Org nr: 802501-4732 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)166100
Eget kapital (tkr)89126
Kostnader / Totala intäkter i %1121
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3642
Organisationen erhöll sitt 90-konto under 2017. Gåvor mottogs i slutet av året.Organisationen är i uppbyggnadsfas, 2018 är första året med 90-konto.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige

Org nr: 802480-0172 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 50920 987
Eget kapital (tkr)2026 449
Kostnader / Totala intäkter i %6768
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %202
Stiftelsen är nybildad och under uppbyggnad.Stiftelsens förtsa hela verksamhetsår. Stiftelsen fortfarande i en uppstartsfas.
Kommentar

Nyckeltal för Män för Jämställdhet

Org nr: 802407-2160 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)32 56733 876
Eget kapital (tkr)4 8344 292
Kostnader / Totala intäkter i %68
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9094
Kommentar

Nyckeltal för Asylrättscentrum

Org nr: 802401-8213 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)12 24414 040
Eget kapital (tkr)5 5185 631
Kostnader / Totala intäkter i %57
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9192
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Perus Vänner

Org nr: 802477-5267 Insamlingsstiftelse

År201720172018
Totala Intäkter Netto(tkr)433678678
Eget kapital (tkr)110259259
Kostnader / Totala intäkter i %633
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %977575
Kommentar

Nyckeltal för Ung Cancer

Org nr: 802456-7763 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)14 07012 024
Eget kapital (tkr)14 61515 479
Kostnader / Totala intäkter i %3028
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8262
Organisationen har haft kostnader av engångskaraktär under året.Organisationen har mottagit mindre medel än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation

Org nr: 802477-9608 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1481
Eget kapital (tkr)11474
Kostnader / Totala intäkter i %24347
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %600115
Organisation erhöll sitt 90-konto under 2017. Detta är stiftelsen första verksamhetsår. Organisationen är under en uppbyggnadsfas.
Kommentar