90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia

Org nr: 802479-4623 Insamlingsstiftelse

År20182019
Totala intäkter (tkr)1042
Eget kapital (tkr)9787
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)186%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Kommentar

Nyckeltal för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela & Fadime

Org nr: 802411-7049 Ideell förening

År20182019
Totala intäkter (tkr)5 1645 288
Eget kapital (tkr)1 564912
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar

Nyckeltal för Loza Foundation Insamlingsstiftelse

Org nr: 802480-2558 Insamlingsstiftelse

År20182019
Totala intäkter (tkr)1 6591 246
Eget kapital (tkr)145265
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%
Kommentar

Nyckeltal för Familjen Einhorns Stiftelse

Org nr: 802426-0229 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)1 056820767
Eget kapital (tkr)1 8131 477813
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)151%
Kommentar

Nyckeltal för Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec)

Org nr: 802412-7717 Ideell förening

År20182019
Totala intäkter (tkr)12 27512 178
Eget kapital (tkr)2 4602 005
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)84%
Kommentar

Nyckeltal för Sveriges Hembygdsförbund

Org nr: 802006-2181 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)12 91511 94910 699
Eget kapital (tkr)6 8757 6817 282
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)73%
Kommentar

Nyckeltal för Riksförbundet Noaks Ark

Org nr: 802452-1786 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)5 3645620
Eget kapital (tkr)259271
Kostnader / Totala intäkter i %2433
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7969
Omorganisation och ökade kostnader för insamlingsverksamheten har påverkat nyckeltalen.
Kommentar