90-konton

Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden

Org nr: 802479-8202
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)5
Eget kapital (tkr)486
Kostnader / Totala intäkter i %80
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen är nybildad och har ännu inte kommit igång med insamlingsverksamheten.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden

Org nr: 802478-1141
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)3 065
Eget kapital (tkr)875
Kostnader / Totala intäkter i %9
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %90
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen WarChild

Org nr: 802479-5828
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)6 442
Eget kapital (tkr)767
Kostnader / Totala intäkter i %15
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %75
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org nr: 802425-9999
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)9 177
Eget kapital (tkr)1 218
Kostnader / Totala intäkter i %16
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %102
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för STÖDKRIS

Org nr: 802498-6823
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)11
Eget kapital (tkr)11
Kostnader / Totala intäkter i %0
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Föreningen första år med 90-konto
Kommentar

Nyckeltal för Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

Org nr: 802016-7246
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto (tkr)3 3232 963
Eget kapital (tkr)81 87088 525
Kostnader / Totala intäkter i %1717
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82102
Kommentar

Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

Org nr: 802488-8896
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)77240
Eget kapital (tkr)-31-25
Kostnader / Totala intäkter i %7736
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3862
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala uppstartskostnader.organisationen är under uppbyggnad
Kommentar