90-konton

Nyckeltal för Barnens Framtid

Org nr: 802467-1573 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)568333
Eget kapital (tkr)11696
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Dispurse

Org nr: 863500-7340 Stiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)12 6278 952
Eget kapital (tkr)140 843139 252
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%
Kommentar

Nyckeltal för Talita

Org nr: 802417-1987 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)4 7798 469
Eget kapital (tkr)480819
Kostnader / Totala intäkter i %03
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9893
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Furuboda

Org nr: 838200-5281 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)210 962228 657
Eget kapital (tkr)47 05854 702
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)96%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen

Org nr: 802479-8970 Stiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)1832 168
Eget kapital (tkr)4 2194 073
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)106%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)105%
Kommentar

Nyckeltal för Elia

Org nr: 802464-5650 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)100249
Eget kapital (tkr)-10-115
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)126%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Kommentar

Nyckeltal för From One To Another

Org nr: 802469-5424 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)622633
Eget kapital (tkr)158187
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%
Kommentar