90-konton

Nyckeltal för Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

Org nr: 802016-7246
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)3 323
Eget kapital (tkr)81 870
Kostnader / Totala intäkter i %17
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82
Kommentar

Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

Org nr: 802488-8896
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)77
Eget kapital (tkr)-31
Kostnader / Totala intäkter i %77
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %38
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala uppstartskostnader.
Kommentar

Nyckeltal för PeaceWorks Sweden

Org nr: 817601-2519
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)2 513
Eget kapital (tkr)1 003
Kostnader / Totala intäkter i %13
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %85
Kommentar

Nyckeltal för Sepsisfonden Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-8831
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)291
Eget kapital (tkr)105
Kostnader / Totala intäkter i %50
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3
KommentarStiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala kostnader för bl. a marknadsföring av stiftelsen.
Kommentar

Nyckeltal för Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma

Org nr: 802496-4085
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)26
Eget kapital (tkr)6
Kostnader / Totala intäkter i %112
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Föreningen är nybildad under 2016.
Kommentar

Nyckeltal för Al Sham Relief Välgörenhet

Org nr: 802471-5685
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)336
Eget kapital (tkr)20
Kostnader / Totala intäkter i %4
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %91
Kommentar

Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

Org nr: 802497-7434
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto(tkr)12 840
Eget kapital (tkr)3 162
Kostnader / Totala intäkter i %28
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %48
KommentarFöreningen har haft uppstarts- och utvecklingskostnader för sitt insamlingsarbete.
Kommentar