90-konton

Nyckeltal för Föreningen Emmaus Fredriksdal

Org nr: 802429-3923 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)4 403
Eget kapital (tkr)7 455
Kostnader / Totala intäkter i %12
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %95
Kommentar

Nyckeltal för Svenska FN-förbundet

Org nr: 802000-9232 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)36 384
Eget kapital (tkr)16 088
Kostnader / Totala intäkter i %16
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %71
Förbundet mottog stora gåvor under slutet av 2017.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Choice

Org nr: 802426-3306 Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)4 296
Eget kapital (tkr)1 063
Kostnader / Totala intäkter i %29
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %52
Stiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2017.
Kommentar

Nyckeltal för Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sverige

Org nr: 802006-1126 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)9 881
Eget kapital (tkr)15 169
Kostnader / Totala intäkter i %23
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %89
Kommentar

Nyckeltal för Missing People Sweden

Org nr: 802463-5867 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)2 768
Eget kapital (tkr)291
Kostnader / Totala intäkter i %53
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %85
Föreningen är i uppstartfasen för sin insamling.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden

Org nr: 802479-8202 Stiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)5
Eget kapital (tkr)486
Kostnader / Totala intäkter i %80
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen är nybildad och har ännu inte kommit igång med insamlingsverksamheten.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden

Org nr: 802478-1141 Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)3 065
Eget kapital (tkr)875
Kostnader / Totala intäkter i %9
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %90
Kommentar