90-konton

Nyckeltal för Riksförbundet Noaks Ark

Org nr: 802452-1786 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)5 3645620
Eget kapital (tkr)259271
Kostnader / Totala intäkter i %2433
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7969
Omorganisation och ökade kostnader för insamlingsverksamheten har påverkat nyckeltalen.
Kommentar

Nyckeltal för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning

Org nr: 802002-8133 Ideell förening

År20182019
Totala intäkter (tkr)166 401186 211
Eget kapital (tkr)953 171959 745
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)102%
Kommentar

Nyckeltal för Riksförbundet Svensk Trädgård

Org nr: 802002-6806 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)9 8369 0719 402
Eget kapital (tkr)2 370996450
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)100%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Dispurse

Org nr: 863500-7340 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)12 6278 95210 000
Eget kapital (tkr)140 843139 252148 659
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar

Nyckeltal för Talita

Org nr: 802417-1987 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)4 7798 469
Eget kapital (tkr)480819
Kostnader / Totala intäkter i %03
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9893
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Furuboda

Org nr: 838200-5281 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)210 962228 657228 300
Eget kapital (tkr)47 05854 70256 926
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)96%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen

Org nr: 802479-8970 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)1832 1681 710
Eget kapital (tkr)4 2194 0732 793
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)109%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%
Kommentar