90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Perus Vänner

Org nr: 802477-5267 Insamlingsstiftelse

År201720172018
Totala Intäkter Netto(tkr)433678678
Eget kapital (tkr)110259259
Kostnader / Totala intäkter i %633
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %977575
Kommentar

Nyckeltal för Ung Cancer

Org nr: 802456-7763 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)14 07012 024
Eget kapital (tkr)14 61515 479
Kostnader / Totala intäkter i %3028
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8262
Organisationen har haft kostnader av engångskaraktär under året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation

Org nr: 802477-9608 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1481
Eget kapital (tkr)11474
Kostnader / Totala intäkter i %24347
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %600115
Organisation erhöll sitt 90-konto under 2017. Detta är stiftelsen första verksamhetsår. Organisationen är under en uppbyggnadsfas.
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Emmaus Fredriksdal

Org nr: 802429-3923 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)4 40311 361
Eget kapital (tkr)7 4556 430
Kostnader / Totala intäkter i %123
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %95106
Kommentar

Nyckeltal för Svenska FN-förbundet

Org nr: 802000-9232 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)36 38440 519
Eget kapital (tkr)16 0884 150
Kostnader / Totala intäkter i %1621
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7183
Förbundet mottog stora gåvor under slutet av 2017.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Choice

Org nr: 802426-3306 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)4 2964 521
Eget kapital (tkr)1 0631 786
Kostnader / Totala intäkter i %2927
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5257
Stiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2017. Stiftelsen är under uppbyggnad och man har satsat på marknadsföring av stiftelsen under 2018.
Kommentar

Nyckeltal för Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sverige

Org nr: 802006-1126 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)9 88114 279
Eget kapital (tkr)15 16914 296
Kostnader / Totala intäkter i %2320
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8986
Kommentar