90-konton

Nyckeltal för Riksförbundet HjärtLung

Org nr: 802000-6410 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)22 60018 57329 766
Eget kapital (tkr)64 37353 74648 507
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)28%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)116%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Svenskt Internationellt Hjälparbete - Våra Bröder, SIRA

Org nr: 857202-7483 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)4 5765 6964 855
Eget kapital (tkr)4959821 398
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%
Kommentar

Nyckeltal för Ulla-Carin Lindquists Stiftelse för ALS-forskning

Org nr: 802424-7192 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)4 0994 7714 512
Eget kapital (tkr)7 9677 1067 063
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)96%
Kommentar

Nyckeltal för Äldrekontakt

Org nr: 802443-2364 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)3 2713 2813 253
Eget kapital (tkr)1333
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden

Org nr: 802477-4195 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)305516368
Eget kapital (tkr)858
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Henrik Superman

Org nr: 802477-6802 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)512564421
Eget kapital (tkr)2 9353 0973 483
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)71%
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen För Barnens Bästa

Org nr: 838201-5777 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)9661 2531 089
Eget kapital (tkr)-6819
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)97%
Kommentar