90-konton

Nyckeltal för Stiftelsen Gävle Cancerfond

Org nr: 885001-2496 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)1 477745984
Eget kapital (tkr)17 08517 32317 112
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)60%
Kommentar

Nyckeltal för Ågrenska Vänskapsföreningen

Org nr: 857209-4152 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)1 7041 2751 081
Eget kapital (tkr)74302494
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Perinatalmedicinska Forskningsfonden i Uppsala - Födelsefonden

Org nr: 817602-0025 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)53761532
Eget kapital (tkr)151398202
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)274%
Kommentar

Nyckeltal för Lyft ett barn ur mörkret

Org nr: 802450-1424 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)329392124
Eget kapital (tkr)186259332
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)59%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

Org nr: 802005-9401 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)9 5078 7708 456
Eget kapital (tkr)9 0828 6086 545
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)112%
Kommentar

Nyckeltal för Tjejzonen

Org nr: 802405-8839 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)7 9958 4038 363
Eget kapital (tkr)1 5241 9011 949
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%
Kommentar

Nyckeltal för Fonden för Psykisk Hälsa

Org nr: 802017-5504 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)1 7494 9741 465
Eget kapital (tkr)1 1563 1421 531
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%
Kommentar