90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Perus Vänner

Org nr: 802477-5267
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)433
Eget kapital (tkr)110
Kostnader / Totala intäkter i %6
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %97
Kommentar

Nyckeltal för Ung Cancer

Org nr: 802456-7763
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)14 070
Eget kapital (tkr)14 615
Kostnader / Totala intäkter i %30
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82
Organisationen har haft kostnader av engångskaraktär under året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation

Org nr: 802477-9608
Organisationstyp: 
Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Emmaus Fredriksdal

Org nr: 802429-3923
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)4 403
Eget kapital (tkr)7 455
Kostnader / Totala intäkter i %12
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %95
Kommentar

Nyckeltal för Svenska FN-förbundet

Org nr: 802000-9232
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)36 384
Eget kapital (tkr)16 088
Kostnader / Totala intäkter i %16
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %71
Förbundet mottog stora gåvor under slutet av 2017.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Choice

Org nr: 802426-3306
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sverige

Org nr: 802006-1126
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)9 881
Eget kapital (tkr)15 169
Kostnader / Totala intäkter i %23
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %89
Kommentar