90-konton

Nyckeltal för Föreningen Furuboda Åhus

Org nr: 838200-5281 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)210 962
Eget kapital (tkr)47 058
Kostnader / Totala intäkter i %30
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %98
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen

Org nr: 802479-8970 Stiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)183
Eget kapital (tkr)4 219
Kostnader / Totala intäkter i %154
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %161
Stiftelsen första år med 90-konto.
Kommentar

Nyckeltal för Elia

Org nr: 802464-5650 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)100
Eget kapital (tkr)-10
Kostnader / Totala intäkter i %110
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Organisationen är nystartat och har intitialt höga kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för From One To Another

Org nr: 802469-5424 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)622
Eget kapital (tkr)158
Kostnader / Totala intäkter i %12
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %63
Byggnationer i Kenya har blivit försenade, dessa kommer att färdigställas under 2018.
Kommentar

Nyckeltal för Unite 2 Learn

Org nr: 802501-4732 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)166
Eget kapital (tkr)89
Kostnader / Totala intäkter i %11
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %36
Organisationen erhöll sitt 90-konto under 2017. Gåvor mottogs i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige

Org nr: 802480-0172 Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 509
Eget kapital (tkr)202
Kostnader / Totala intäkter i %67
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %20
Stiftelsen är nybildad och under uppbyggnad.
Kommentar

Nyckeltal för Män för Jämställdhet

Org nr: 802407-2160 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)32 567
Eget kapital (tkr)4 834
Kostnader / Totala intäkter i %6
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %90
Kommentar