90-konton

Nyckeltal för Föreningen Storasyster

Org nr: 802465-2169 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)5 309
Eget kapital (tkr)1 358
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro

Org nr: 802481-2359 Insamlingsstiftelse

År2020
Totala intäkter (tkr)5 323
Eget kapital (tkr)5 273
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Kommentar

Nyckeltal för Help at Hand

Org nr: 802502-3220 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)1 720
Eget kapital (tkr)745
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)60%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe - Sweden

Org nr: 802480-9967 Insamlingsstiftelse

År2019
Totala intäkter (tkr)1 625
Eget kapital (tkr)610
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)49%
Kommentar

Nyckeltal för Umeå Stadsmission

Org nr: 894001-0237 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)6 766
Eget kapital (tkr)-1 312
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)122%
Kommentar

Nyckeltal för Dandelion Africa Sverige

Org nr: 802467-4544 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)160
Eget kapital (tkr)10
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)98%
Kommentar

Nyckeltal för RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

Org nr: 857209-4129 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)337
Eget kapital (tkr)308
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)112%
Kommentar