90-konton

Nyckeltal för Talita

Org nr: 802417-1987 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)4 779
Eget kapital (tkr)480
Kostnader / Totala intäkter i %0
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %98
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Furuboda Åhus

Org nr: 838200-5281 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)210 962228 657
Eget kapital (tkr)47 05854 702
Kostnader / Totala intäkter i %303
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9894
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen

Org nr: 802479-8970 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1832 168
Eget kapital (tkr)4 2194 073
Kostnader / Totala intäkter i %15458
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %16149
Stiftelsen första år med 90-konto.Stiftelsen befinner sig i en uppbyggnadsfas.
Kommentar

Nyckeltal för Elia

Org nr: 802464-5650 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)100249
Eget kapital (tkr)-10-115
Kostnader / Totala intäkter i %110142
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %00
Organisationen är nystartad och har initialt höga kostnader.Organisationen är nystartad och har initialt höga kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för From One To Another

Org nr: 802469-5424 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)622633
Eget kapital (tkr)158187
Kostnader / Totala intäkter i %128
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6387
Byggnationer i Kenya har blivit försenade, dessa kommer att färdigställas under 2018.
Kommentar

Nyckeltal för Unite 2 Learn

Org nr: 802501-4732 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)166100
Eget kapital (tkr)89126
Kostnader / Totala intäkter i %1121
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3642
Organisationen erhöll sitt 90-konto under 2017. Gåvor mottogs i slutet av året.Organisationen är i uppbyggnadsfas, 2018 är första året med 90-konto.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige

Org nr: 802480-0172 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 50920 987
Eget kapital (tkr)2026 449
Kostnader / Totala intäkter i %6768
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %202
Stiftelsen är nybildad och under uppbyggnad.
Kommentar