90-konton

Nyckeltal för Män för Jämställdhet

Org nr: 802407-2160
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)32 567
Eget kapital (tkr)4 834
Kostnader / Totala intäkter i %6
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %90
Kommentar

Nyckeltal för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Org nr: 802401-8213
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)12 244
Eget kapital (tkr)5 518
Kostnader / Totala intäkter i %5
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %91
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Perus Vänner

Org nr: 802477-5267
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20172017
Totala Intäkter Netto(tkr)433678
Eget kapital (tkr)110259
Kostnader / Totala intäkter i %63
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9775
Kommentar

Nyckeltal för Ung Cancer

Org nr: 802456-7763
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)14 070
Eget kapital (tkr)14 615
Kostnader / Totala intäkter i %30
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82
Organisationen har haft kostnader av engångskaraktär under året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation

Org nr: 802477-9608
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)14
Eget kapital (tkr)114
Kostnader / Totala intäkter i %243
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %600
Organisation erhöll sitt 90-konto under 2017. Detta är stiftelsen första verksamhetsår.
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Emmaus Fredriksdal

Org nr: 802429-3923
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)4 403
Eget kapital (tkr)7 455
Kostnader / Totala intäkter i %12
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %95
Kommentar

Nyckeltal för Svenska FN-förbundet

Org nr: 802000-9232
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)36 384
Eget kapital (tkr)16 088
Kostnader / Totala intäkter i %16
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %71
Förbundet mottog stora gåvor under slutet av 2017.
Kommentar