90-konton

Nyckeltal för Loza Foundation Insamlingsstiftelse

Org nr: 802480-2558 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 659
Eget kapital (tkr)145
Kostnader / Totala intäkter i %12
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %79
Kommentar

Nyckeltal för Familjen Einhorns Stiftelse

Org nr: 802426-0229 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 056820
Eget kapital (tkr)1 8131 477
Kostnader / Totala intäkter i %46
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %135135
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni

Org nr: 802480-2913 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)71
Eget kapital (tkr)16
Kostnader / Totala intäkter i %35
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %66
Insamlingsstiftelsen erhöll 90-konto under 2018.
Kommentar

Nyckeltal för Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec)

Org nr: 802412-7717 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)12 275
Eget kapital (tkr)2 460
Kostnader / Totala intäkter i %11
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %77
Kommentar

Nyckeltal för Sveriges Hembygdsförbund

Org nr: 802006-2181 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)12 91511 949
Eget kapital (tkr)6 8757 681
Kostnader / Totala intäkter i %2525
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6868
Förbundet har erhållit extra ordinära intäkter under året.
Kommentar

Nyckeltal för Out of Ashes

Org nr: 802506-4612 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)510
Eget kapital (tkr)137
Kostnader / Totala intäkter i %9
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %67
organisationen erhöll sitt 90-konto under 2018 samt mottog en större gåva i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Riksförbundet Noaks Ark

Org nr: 802452-1786 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)5 3645620
Eget kapital (tkr)259271
Kostnader / Totala intäkter i %2433
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7969
Omorganisation och ökade kostnader för insamlingsverksamheten har påverkat nyckeltalen.
Kommentar