90-konton

Nyckeltal för Dandelion Africa Sverige

Org nr: 802467-4544 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)160
Eget kapital (tkr)10
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)98%
Kommentar

Nyckeltal för RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

Org nr: 857209-4129 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)337
Eget kapital (tkr)308
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)112%
Kommentar

Nyckeltal för Bombali Health Development

Org nr: 802508-9874 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)783
Eget kapital (tkr)237
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%
Kommentar

Nyckeltal för Linköpings Moskéstiftelse

Org nr: 822003-7918 Stiftelse

År20182019
Totala intäkter (tkr)7631 014
Eget kapital (tkr)6 3987 214
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rättvis Skatteprocess

Org nr: 802480-0164 Insamlingsstiftelse

År20182019
Totala intäkter (tkr)9701 100
Eget kapital (tkr)134414
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)26%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)56%
Kommentar

Nyckeltal för Anhörigas Riksförbund

Org nr: 802402-4831 Ideell förening

År20182019
Totala intäkter (tkr)5 6696 770
Eget kapital (tkr)1 1201 322
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%
Kommentar

Nyckeltal för Projekt Nima

Org nr: 802498-2301 Ideell förening

År20182019
Totala intäkter (tkr)24791
Eget kapital (tkr)510
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)38%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar