90-konton

Nyckeltal för Stiftelsen Musikbojen

Org nr: 802480-4679 Stiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)2 683
Eget kapital (tkr)1 774
Kostnader / Totala intäkter i %3
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %37
Stiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2018.
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Rädda Regnskog, Sverige

Org nr: 802427-9112 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)2 201
Eget kapital (tkr)2 641
Kostnader / Totala intäkter i %13
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %89
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia

Org nr: 802479-4623 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)104
Eget kapital (tkr)97
Kostnader / Totala intäkter i %8
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen första år som 90-kontoinnehavare, stiftelsen är under uppstart.
Kommentar

Nyckeltal för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela & Fadime

Org nr: 802411-7049 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)4 699
Eget kapital (tkr)1 564
Kostnader / Totala intäkter i %10
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %84
Kommentar

Nyckeltal för Loza Foundation Insamlingsstiftelse

Org nr: 802480-2558 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 659
Eget kapital (tkr)145
Kostnader / Totala intäkter i %12
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %79
Kommentar

Nyckeltal för Familjen Einhorns Stiftelse

Org nr: 802426-0229 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 056820
Eget kapital (tkr)1 8131 477
Kostnader / Totala intäkter i %46
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %135135
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni

Org nr: 802480-2913 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)71
Eget kapital (tkr)16
Kostnader / Totala intäkter i %35
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %66
Insamlingsstiftelsen erhöll 90-konto under 2018.
Kommentar