90-konton

Nyckeltal för Ingenjörer utan Gränser

Org nr: 802416-4280 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)5 608
Eget kapital (tkr)2 249
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)74%
Kommentar

Nyckeltal för Barnrättsbyrån Sverige

Org nr: 802490-6771 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)8 307
Eget kapital (tkr)2 127
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar

Nyckeltal för Nema Problema

Org nr: 802505-9208 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Storasyster

Org nr: 802465-2169 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)5 309
Eget kapital (tkr)1 358
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro

Org nr: 802481-2359 Insamlingsstiftelse

År2020
Totala intäkter (tkr)5 323
Eget kapital (tkr)5 273
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Kommentar

Nyckeltal för Help at Hand

Org nr: 802502-3220 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)1 720
Eget kapital (tkr)745
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)60%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe - Sweden

Org nr: 802480-9967 Insamlingsstiftelse

År2019
Totala intäkter (tkr)1 625
Eget kapital (tkr)610
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)49%
Kommentar