90-konton

Nyckeltal för Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar

Org nr: 829000-8088 Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitte´

Org nr: 802004-3850 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Medveten Konsumtion Sverige

Org nr: 802440-6186 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Do Good Now

Org nr: 802474-1491 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation

Org nr: 802477-8832 Insamlingsstiftelse

År2020
Totala intäkter (tkr)9 430
Eget kapital (tkr)3 371
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%
Kommentar

Nyckeltal för West Pride

Org nr: 802442-0641 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)5 210
Eget kapital (tkr)963
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)95%
Kommentar

Nyckeltal för Wikimedia Sverige

Org nr: 802437-8310 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)6 125
Eget kapital (tkr)436
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)73%
Kommentar