90-konton

Nyckeltal för Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec)

Org nr: 802412-7717 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Sveriges Hembygdsförbund

Org nr: 802006-2181 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)12 915
Eget kapital (tkr)6 875
Kostnader / Totala intäkter i %25
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %68
Förbundet har erhållit extra ordinära intäkter under året.
Kommentar

Nyckeltal för Out of Ashes

Org nr: 802506-4612 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Riksförbundet Noaks Ark

Org nr: 802452-1786 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)5 364
Eget kapital (tkr)259
Kostnader / Totala intäkter i %24
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %79
Kommentar

Nyckeltal för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning

Org nr: 802002-8133 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Riksförbundet Svensk Trädgård

Org nr: 802002-6806 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)6 066
Eget kapital (tkr)2 370
Kostnader / Totala intäkter i %13
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %100
Kommentar

Nyckeltal för Barnens Framtid

Org nr: 802467-1573 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)568
Eget kapital (tkr)116
Kostnader / Totala intäkter i %13
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %77
Kommentar