90-konton

Nyckeltal för Linköpings Moskéstiftelse

Org nr: 822003-7918 Stiftelse

År2018
Totala intäkter (tkr)763
Eget kapital (tkr)6 398
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)43%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rättvis Skatteprocess

Org nr: 802480-0164 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala intäkter (tkr)970
Eget kapital (tkr)134
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)32%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)58%
Kommentar

Nyckeltal för Anhörigas Riksförbund

Org nr: 802402-4831 Ideell förening

År2018
Totala intäkter (tkr)5 669
Eget kapital (tkr)1 120
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar

Nyckeltal för Projekt Nima

Org nr: 802498-2301 Ideell förening

År2018
Totala intäkter (tkr)247
Eget kapital (tkr)51
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%
Kommentar

Nyckeltal för Fyrbåksexpressen

Org nr: 802510-3717 Ideell förening

År2018
Totala intäkter (tkr)139
Eget kapital (tkr)37
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)34%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Berättarministeriet

Org nr: 802426-7042 Stiftelse

År2018
Totala intäkter (tkr)16 113
Eget kapital (tkr)1 686
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

Org nr: 802480-4810 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala intäkter (tkr)534
Eget kapital (tkr)493
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Kommentar