90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige

Org nr: 802477-9269 Insamlingsstiftelse

År2014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)27 93141 32833 38362 544
Eget kapital (tkr)-338-3783 1111 565
Kostnader / Totala intäkter i %64705341
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %37303761
KommentarStiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.Stiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.Stiftelsen arbetar fortfarande med att göra stiftelsen känd för allmänheten för att på så sätt få in mer medel.Stiftelsen arbetar fortfarande med att göra stiftelsen känd för allmänheten för att på så sätt få in mer medel.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden

Org nr: 802477-9277 Insamlingsstiftelse

År2014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)3 0353 1193 99111 084
Eget kapital (tkr)1 8811 0271 836476
Kostnader / Totala intäkter i %4743432
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %538753105
KommentarStiftelsen är nybildad i mars 2014 och är i uppstartsfas.Stiftelsen är nybildad i mars 2014 och är i uppstartsfas.Stiftelsen befinner sig fortfarande i uppstartsfasen.
Kommentar

Nyckeltal för Flimo.se

Org nr: 802460-7494 Ideell förening

År2014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)302843452564
Eget kapital (tkr)-129-167-60-12
Kostnader / Totala intäkter i %1211119
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %131936582131
KommentarFöreningen fick in mindre medel än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Emmaus Stockholm

Org nr: 802016-9846 Ideell förening

År2014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)3 4473 4855 1073 317
Eget kapital (tkr)10 74410 13010 9889 753
Kostnader / Totala intäkter i %25292028
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %608964109
KommentarOrganisationen erhöll sina 90-konton i maj 2014. Under året har organisationen blivit ålagd att betala moms för seconhand som medfört extra arbete. vilket gjort att administrationskostnaderna ökade.Organisationen erhöll större gåvor än budgeterat.Organisationen fick in mindre medel än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Org nr: 802487-7824 Ideell förening

År2014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)8931 008989579
Eget kapital (tkr)331203356338
Kostnader / Totala intäkter i %713917
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %56997686
KommentarOrganisationen är ny 90-kontoinnehavare, konsoliderar sitt kapital för att kunna öka utdelningen under 2015.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden

Org nr: 802477-3643 Insamlingsstiftelse

År2014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)111246232337
Eget kapital (tkr)-22242
Kostnader / Totala intäkter i %30161510
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %85828578
KommentarOrganisationen beviljades 90-konto under 2014.
Kommentar

Nyckeltal för Scouterna

Org nr: 802006-2942 Ideell förening

År20132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)63 72084 847103 30766 567108 503
Eget kapital (tkr)15 12916 13114 68013 10519 785
Kostnader / Totala intäkter i %1876176
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8393968589
Kommentar
Kommentar