90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond

Org nr: 802477-6067
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)347335141125
Eget kapital (tkr)153338323390
Kostnader / Totala intäkter i %53415446
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %34570
KommentarStiftelsen är nybildad och har haft startkostnader för bl. a. marknadsföring av stiftelsen.Stiftelsen är nybildad och har haft startkostnader för bl. a. marknadsföring av stiftelsen.Året är belastat med engångskostnader samt att intäkterna har minskats mot föregående år.Stiftelsen har endast nödvändiga kostnader samt låga intäkter.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Blodcancerfonden

Org nr: 802013-4709
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)8299121 0011 1789371 2691 2391 6731 6631 6642 301
Eget kapital (tkr)4 5074 1024 6643 6014 1304 8363 4034 1644 6642 8012 848
Kostnader / Totala intäkter i %1716202422172421203024
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %34126271662227192356819472
KommentarStiftelsen fick två stora arv under hösten 2006som inte hunnits dela ut under året.Stiftelsen delar ut stora forskningsanslag och kompetensutvecklingsstipendier varför årets intäkter reserverats för utdelning 2009.De medel som stiftelsen inte delats ut under 2010 kommer att delas ut under kommande år.Stiftelsen delar inte ut större forskningsbidrag varje år.Stiftelsen delar inte ut större forskningsbidrag varje år.Stiftelsen delar inte ut större forskningsbidrag varje år.Stiftelsen delar inte ut större forskningsbidrag varje år
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Lille Hans

Org nr: 802402-3742
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)229240298307485469644518448476368
Eget kapital (tkr)341362306296451514602504503654729
Kostnader / Totala intäkter i %17158107665767
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8879951126574841151026174
KommentarStiftelsen fick under hösten större intäkter än budgeterade.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.Stiftelsen mottog större gåvor sent på året och hann inte bevilja bidragen under 2015. Dessa kommer att beviljas i början av 2016.Skälet till låg ändamålsuppfyllelse är svårigheter med att fullfölja ändamålet då flera påbörjade behandlingar avbrutits under 2016.
Kommentar

Nyckeltal för Mission Aviation Fellowship, MAF-Sweden

Org nr: 822001-7506
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 4212 8883 0323 2733 8445 9905 9946 3176 7037 7357 235
Eget kapital (tkr)237367158343-141116538208489831 927
Kostnader / Totala intäkter i %1411244440171315171818
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8384825060767882828180
KommentarFöreningen har under sista halvåret 2009 gjort en extra satsning för att öka intäkterna.Föreningen satsade 2009-2010 på att marknadsföra sig med ökad personal, men har nu minskat personalstyrkan.
Kommentar

Nyckeltal för Kristna Fredsrörelsen

Org nr: 826000-8696
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)17 66317 28316 46714 40415 03117 35817 87418 45917 82018 14817 984
Eget kapital (tkr)1 8682 3481 5602 2332 2371 7662 0012 7982 8963 0863 007
Kostnader / Totala intäkter i %9911103312244
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %90908990971019794979596
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för BLLF Sweden

Org nr: 802016-0100
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 6741 4661 3551 6651 2661 4942 6522 8482 7643 0523 234
Eget kapital (tkr)1 2551 2761 3111 4371 6551 5631 5431 4501 2971 003704
Kostnader / Totala intäkter i %122 23422121
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10197969180999899102110108
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Skåne Stadsmission

Org nr: 846004-8716
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)23 72576029 01234 21334 04532 62441 73546 34753 64762 99860 278
Eget kapital (tkr)3 8244 0593 4593 9154 1532 0713 3889441 9218 2999 446
Kostnader / Totala intäkter i %715121213141416151315
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8885868789938390837783
Kommentar
Kommentar