90-konton

Nyckeltal för RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

Org nr: 857209-4129 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Bombali Health Development

Org nr: 802508-9874 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Linköpings Moskéstiftelse

Org nr: 822003-7918 Stiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)763
Eget kapital (tkr)6 398
Kostnader / Totala intäkter i %43
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2018.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rättvis Skatteprocess

Org nr: 802480-0164 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)970
Eget kapital (tkr)134
Kostnader / Totala intäkter i %32
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %58
Föreningen erhöll sitt 90-konto under 2018.
Kommentar

Nyckeltal för Anhörigas Riksförbund

Org nr: 802402-4831 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)5 669
Eget kapital (tkr)1 120
Kostnader / Totala intäkter i %20
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %81
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen för IVF

Org nr: 802480-6633 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)27
Eget kapital (tkr)9
Kostnader / Totala intäkter i %67
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen är bildad under 2018 och befinner sig i uppstartsfas.
Kommentar

Nyckeltal för Projekt Nima

Org nr: 802498-2301 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)247
Eget kapital (tkr)51
Kostnader / Totala intäkter i %9
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82
Kommentar