90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

Org nr: 802480-4810
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Musikbojen

Org nr: 802480-4679
Organisationstyp: 
Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Rädda Regnskog, Sverige

Org nr: 802427-9112
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia

Org nr: 802479-4623
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela & Fadime

Org nr: 802411-7049
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Loza Foundation Insamlingsstiftelse

Org nr: 802480-2558
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Familjen Einhorns Stiftelse

Org nr: 802426-0229
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 056
Eget kapital (tkr)1 813
Kostnader / Totala intäkter i %4
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %135
Kommentar