90-konton

Nyckeltal för Anhörigas Riksförbund

Org nr: 802402-4831 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)5 669
Eget kapital (tkr)1 120
Kostnader / Totala intäkter i %20
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %81
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen för IVF

Org nr: 802480-6633 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)27
Eget kapital (tkr)9
Kostnader / Totala intäkter i %67
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen är bildad under 2018 och befinner sig i uppstartsfas.
Kommentar

Nyckeltal för Projekt Nima

Org nr: 802498-2301 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)247
Eget kapital (tkr)51
Kostnader / Totala intäkter i %9
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82
Kommentar

Nyckeltal för Fyrbåksexpressen

Org nr: 802510-3717 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)139
Eget kapital (tkr)37
Kostnader / Totala intäkter i %19
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %68
Organisationen erhöll sitt 90-konto under våren 2018. organisationen är under uppstartsfas.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Berättarministeriet

Org nr: 802426-7042 Stiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)16 113
Eget kapital (tkr)1 686
Kostnader / Totala intäkter i %18
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %92
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

Org nr: 802480-4810 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)534
Eget kapital (tkr)493
Kostnader / Totala intäkter i %3
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %4
Stiftelsen är under uppbyggnad. "018 är stiftelsen 1 år.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Musikbojen

Org nr: 802480-4679 Stiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)2 683
Eget kapital (tkr)1 774
Kostnader / Totala intäkter i %3
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %37
Stiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2018.
Kommentar