Nyckeltal för Fyra Tassar - Insamlingsstiftelse för Djurskydd

Org nr: Insamlingsstiftelse

År2011
Totala Intäkter Netto(tkr)450
Eget kapital (tkr)0
Kostnader / Totala intäkter i %8
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %92
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto 2011.
Kommentar