Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna mitt i livet

Org nr: 802425-9593 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)605472435
Eget kapital (tkr)721825865
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)99%
Kommentar