Nyckeltal för World Animal Protection Sverige

Org nr: 802447-4481 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)29 05137 74645 374
Eget kapital (tkr)1 3652 8208 454
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%
Kommentar