Nyckeltal för Evangeliska Frikyrkan

Org nr: 875002-7271 Trossamfund

År201820192020
Totala intäkter (tkr)77 32976 29568 982
Eget kapital (tkr)35 55040 41042 890
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar
Evangeliska Frikyrkan | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.