Nyckeltal för Evangeliska Frikyrkan

Org nr: 875002-7271 Trossamfund

År201720182019
Totala intäkter (tkr)84 27277 32976 295
Eget kapital (tkr)32 40435 55040 410
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%
Kommentar