Nyckeltal för Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp

Org nr: 852000-5995 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)6 2776 8965 321
Eget kapital (tkr)3 0852 4601 880
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%
Kommentar