Nyckeltal för Föreningen Storasyster

Org nr: 802465-2169 Ideell förening

År20192020
Totala intäkter (tkr)5 3096 276
Eget kapital (tkr)1 3582 039
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)55%
Kommentar