Nyckeltal för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela & Fadime

Org nr: 802411-7049 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)5 1645 2885 835
Eget kapital (tkr)1 564912786
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%
Kommentar