Nyckeltal för Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec)

Org nr: 802412-7717 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)12 27512 17814 895
Eget kapital (tkr)2 4602 0053 572
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%
Kommentar
Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec) | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.