Nyckeltal för Riksförbundet Svensk Trädgård

Org nr: 802002-6806 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)9 8369 071
Eget kapital (tkr)2 370996
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)102%
Kommentar