Nyckeltal för Riksförbundet Svensk Trädgård

Org nr: 802002-6806 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)9 0719 4029 669
Eget kapital (tkr)996450452
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)97%
Kommentar