Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Perus Vänner

Org nr: 802477-5267 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)678792831
Eget kapital (tkr)259157199
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar