Nyckeltal för Svenska FN-förbundet

Org nr: 802000-9232 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)40 51939 88640 205
Eget kapital (tkr)4 1503 5653 855
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar