Nyckeltal för Svenska FN-förbundet

Org nr: 802000-9232 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)36 38440 51939 886
Eget kapital (tkr)16 0884 1503 565
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%
Kommentar