Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden

Org nr: 802479-8202 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)5299485
Eget kapital (tkr)486773919
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)29%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Kommentar