Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden

Org nr: 802479-8202 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)299485319
Eget kapital (tkr)773919396
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)101%
Kommentar