Nyckeltal för STÖDKRIS

Org nr: 802498-6823 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)11326
Eget kapital (tkr)1137
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%
Kommentar