Nyckeltal för Love and Hope

Org nr: 802420-5968 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)32 00613 5357 483
Eget kapital (tkr)22 05117 7468 337
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)117%
Kommentar