Nyckeltal för Love and Hope

Org nr: 802420-5968 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)13 5357 4838 301
Eget kapital (tkr)17 7468 3374 154
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)25%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)144%
Kommentar
Love and Hope | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.