Nyckeltal för Love and Hope

Org nr: 802420-5968 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)7 4838 3017 437
Eget kapital (tkr)8 3374 1544 913
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)133%
Kommentar