Nyckeltal för Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan

Org nr: 252002-6531 Trossamfund

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)214 073236 401357 983263 230
Eget kapital (tkr)101 252109 839175 945181 775
Kostnader / Totala intäkter i %6535
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %90917893
Kommentar
Kommentar