Nyckeltal för Föreningen för gatubarn i Nepal

Org nr: 802455-9794 Ideell förening

År2014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 2151 9101 5241 713
Eget kapital (tkr)1 1371 8652 1672 513
Kostnader / Totala intäkter i %2233
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %69597777
KommentarFörklaring till låg ändamålsuppfyllelse är att man behöver konsolidera sig för framtida projekt.Förklaring till låg ändamålsuppfyllelse är att man behöver konsolidera sig för framtida projekt.
Kommentar