Nyckeltal för Föreningen för Fairtrade

Org nr: 802402-5143 Ideell förening

År20132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)6 2878 3239 89810 41012 377
Eget kapital (tkr)2 6304 7632 4251 8072 867
Kostnader / Totala intäkter i %1612111213
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %93631139479
KommentarFöreningen har mottagit bidrag som är ändamålsbestämda, medel kommer att användas till ändamålet under 2015.
Kommentar