Ansökan 90-konto

Under Ansökan/blanketter finns blanketten för ansökan om 90-konto, ändringsanmälan, ansökan om förlängd giltighetstid, anmälan av mottagare. Blanketter för redovisning, rapportpaketet och anvisningar finns under fliken redovisning. 

Statistik

Här redovisas den senaste ekonomiska sammanställningen över aktuell statistik för 90-kontoorganisationerna. Här finns också nyckeltalsdiagram med flerårsöversikt (10 år) samt statistik över de största organisationerna.

Aktuellt

9 December, 2019
Wikimedia Sverige har den 6 december...
11 November, 2019
Ingenjörer utan Gränser har den 11...
5 November, 2019
Barnrättsbyrån Sverige har beviljats 90...

Pressreleaser