Ansökan 90-konto

Under Ansökan/blanketter finns blanketten för ansökan om 90-konto, ändringsanmälan, ansökan om förlängd giltighetstid, anmälan av mottagare. Blanketter för redovisning, rapportpaketet och anvisningar finns under fliken redovisning. 

Statistik

Här redovisas aktuell statistik om hur insamlingen och givandet av gåvor och bidrag i Sverige utvecklats det senaste året/åren.

Pressreleaser