90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens ekonomi och under läs mer finns organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 431 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna mitt i livet
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-9593
  900152-0
  900-1520
  9001520
  Telefon: 08-205159

  Stiftelsens ändamål skall vara att öka kunskapen om kvinnors hälsa genom att, så långt resurserna tillåter, dels lämna stipendier och kontakta bidrag till vetenskaplig forskning och för spridande av information om kvinnors hälsa, dels sprida information om kvinnors hälsa i egen regi.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Diabetes
  • Forskning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Neurologiska sjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Kvinnor