90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Här kan du söka på vart organisationen är verksam, Sverige/län eller utomlands samt inom vilket ändamåls- och verksamhetsområde man arbetar. Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.
 

Vi listar för tillfället 428 aktiva Organisationer

  • Insamlingsstiftelsen ChildFriend
    Insamlingsstiftelse
    Org nr: 802478-1505
    900426-8
    900-4268
    9004268
    Telefon: 0733-581984

    Stiftelsen har som ändamål att utifrån FN:s barnkonvention och den kristna värdegrunden skydda barn ifrån och förhindra att de utsätts för prostitution, sexuella övergrepp, våld, droger, fängelse, utanförskap eller annat lidande som påverkar barnets livssituation.

    För att uppfylla ändamålet skall stiftelsen eller genom den Thailändska stiftelsen BaanChivitMai Foundation och andra organisationer i Sydosasien bygga och driva hem där barn kan växa upp, medverka till att barnen får utbildning och/eller arbete, starta och driva inkomstgenererande aktiviteter med syfte att finansiera dessa verksamheter.

    Verksam i:
    • Sverige
    Ändamål:
    • Demokrati och mänskliga rättigheter
    • Hjälpverksamhet
    • Hälsovård
    • Socialt arbete/Social verksamhet
    • Utbildning
    Område:
    • Barn
    • Föräldralösa barn
    • Hemlösa
    • Trafficking