90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 428 aktiva Organisationer

 • Erik Edins Insamlingsstiftelse för alkoholens och narkotikans offer
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 april 2010 att frånta Erik Edins Insamlingsstiftelse för alkoholens och narkotikans offer rätten att använda
  90-kontona PG 901502-5 och BG 901-5025 bland annat på grund av att insamlingsstiftelsen inte har en sund ekonomi.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Anhörigfondens Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 23 november 2009 att frånta Anhörigfondens Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-kontona  PG 900149-6 och BG 900-1496 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med en acceptabel delårsrapportering.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Swedish Sustainability Foundation - Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 21 september 2009 att frånta Swedish Sustainability Foundation - Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-kontona
  PG 900148-8 och BG 900-1488 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med delårsrapportering.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Komak
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 juni 2009 att frånta Komak rätten att använda 90-kontona PG 900738-6 och BG 900-7386 på grund av att föreningen inte betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Kattfonden - Insamlingstiftelse för hemlösa katter
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 juni 2009 att frånta Kattfonden - Insamlingstiftelse för hemlösa katter rätten att använda 90-konto PG 900884-8 på grund av att insamlingsstiftelsen inte följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Människohandelns Offer
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 mars 2009 att frånta Insamlingsstiftelsen Människohandelns Offer rätten att använda 90-kontona
  PG 900119-9 och BG 900-1199 bland annat på grund av att insamlingsstiftelsen inte har en sund ekonomi.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • NEAA for the Children
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 24 mars 2009 att frånta NEAA for the Children rätten att använda 90-kontona PG 900114-0, BG 900-1140, 904-9917 och 904-9974 bland annat på grund av att föreningen inte har en sund ekonomi.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • OSS-Hjälpen
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 2 mars 2009 att frånta OSS-Hjälpen rätten att använda 90-konto PG 900836-8 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 februari 2009 att frånta Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond rätten att använda 90-konto PG 901100-8 på grund av att stiftelsen inte följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Svensk Flyktinghjälp, SWERA
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 23 januari 2009 att frånta Svensk Flyktinghjälp, SWERA rätten att använda 90-konto PG 900027-4 på grund av att föreningen har gått i konkurs.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor