Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 434 aktiva Organisationer

 • Föreningen för Fairtrade
  Ideell förening
  Org nr: 802402-5143
  90-konto sedan: 2013
  900-3492
  Telefon: 08-122 089 00

  Föreningens syfte är att förverkliga visionen om en rättvis världshandel där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer för att skapa kännedom, medvetenhet och efterfrågan av Fairtrade-produkter. Arbetet sker inom ramen för FI (Fairtrade International), ett internationellt samarbetsorgan. Genom att förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna för producenterna kan dessa ta större hänsyn till ekologiska förhållanden och därmed på sikt öka möjligheterna för en hållbar utveckling.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Hållbar utveckling
  Område:
  • Jordbruk
 • Föreningen för gatubarn i Nepal
  Ideell förening
  Org nr: 802455-9794
  90-konto sedan: 2013
  900365-8
  900577-8
  900-3658
  900-5778
  9003658
  Telefon: 070-043 57 31

  Föreningens ändamål är att samla in pengar till att förbättra tillvaron för gatubarn i Nepal. Ett hus för gatubarn skall ge mat och kläder, att duscha och vila samt korttidsboende åt de mest skyddsbehövande barnen, huset ska ta emot både flickor och pojkar och på längre sikt ska också hem för långtidsboende skapas. Barnens hus ska också försöka ge möjligheter till ordnad skolgång och finansiera skolmaterial. Även sjukvårdsinsatser kan finansieras via barnens hus. 

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Trafficking
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
 • Föreningen Greenpeace Norden
  Ideell förening
  Org nr: 857204-4280
  90-konto sedan: 1992
  901240-2
  900502-6
  901-2402
  9012402
  Telefon: 08-702 70 70

  Föreningen använder fredliga konfrontationer för att belysa globala miljöproblem samt ska driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  Område:
 • Föreningen Göteborgs Räddningsmission
  Ideell förening
  Org nr: 857202-5974
  90-konto sedan: 1971
  901701-3
  900444-1
  901-7013
  900-4441
  9004441
  Telefon: 031-712 12 00

  Föreningens uppdrag är att utifrån en kristen värdegrund, med Jesus Kristus som förebild och kraftkälla, genom samverkan med församlingar, samfund, andra kristet sociala organisationer, och andra aktörer, skapa intresse och förutsättningar för ett ökat social-diakonalt engagemang.

  Detta engagemang syftar till: Människors upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. En ansvarsfull livsstil präglad av barmhärtighet och solidaritet med nästan. 

  Föreningen ska verka för sitt ändamål genom: Diakonal mobilisering, Diakonal handling samt Diakonal opinionsbildning.

  Organisationen ska ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet.   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Föreningen Hand in Hand Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 814000-8643
  90-konto sedan: 2006
  900091-0
  900-0910
  9000910
  Telefon: 08-517 00 890

  Föreningens syfte är att bekämpa fattigdom genom hjälp till självhjälp. Föreningens syfte i Sverige är insamling och opinionsbildning, samt att i samarbete med övriga Hand in Hand organisationer aktivt medverka till att utveckla och förbättra verksamheten.
  Hand i Hands fokus ligger i att träna främst kvinnor i att bli ekonomiskt aktiva och på så sätt skapa jobb och uthållig försörjning. Modellen bygger på social mobilisering i självhjälpsgrupper, utbildning och träning i att bli ekonomiskt aktiv, samt möjligheter till mikrolån. För att bryta fattigdomens onda cirkel kan jobbskapandet förstärkas med ytterligare lokalt förankrade insatser för att stärka kapacitetsbyggandet och skapa en positiv samhällsutveckling. Områden som är av särskild vikt är bekämpning av barnarbete och stöd till utsatta barn så att de kan fullfölja sin skolgång, kunskap om demokrati, rättigheter och IT genom t ex. medborgarcentra, hälsa genom förebyggande undersökningar och preventiv information samt miljövård med bl. a sophantering och vattenvård.

   

   

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Föreningen Kampi Ya Moto:s Barn
  Ideell förening
  Org nr: 802435-8619
  90-konto sedan: 2007
  900118-1
  900-1181
  9001181
  Telefon: 073-948 86 32

  Föreningens ändamål är att stödja och utveckla verksamheten på Phyllis Wambui Memorial Childrens Home och Phyllis Memorial Academy i Kampi Ya Moto i Kenya.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
 • Föreningen Kattstallet
  Ideell förening
  Org nr: 802411-6066
  90-konto sedan: 2010
  900224-7
  900-2247
  9002247
  Telefon: 08-409 094 10

  Föreningens ändamål är att aktivt bidra till att öka kunskap om katter och kattägaransvar i samhället, och därmed arbeta för att öka kattens rättsliga och sociala status, att samarbeta med och påverka myndigheter i kattfrågor, att ta in övergivna och nödlidande katter i verksamheten och se till att de får den omsorg och vård som erfordras, att endast efter samråd med veterinär låta avliva sjuka eller svårt skadade katter, att när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem, Att avtal innehållande förbindelse att vårda katten väl undertecknas, att avgift för katten/katterna erläggs av köparen vid överlåtelsen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Djur
  • Hjälpverksamhet
  Område:
 • Föreningen Lilla Barnets Fond
  Ideell förening
  Org nr: 802425-9981
  90-konto sedan: 2009
  900155-3
  900-1553
  9001553
  Sms: 

  lillabarnet till 72901 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 070-2201320

  Föreningens ändamål är att stödja forskning och evidensbaserad utveckling rörande det nyfödda barnet. Föreningen kan stödja såväl projekt som drivs i Sverige, som internationella samarbetsprojekt där svenska instutioner/centra deltar. Föreningen ska särskilt verka för ökad kunskap om mekanismer och faktorer under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod som påverkar barnet vid födseln, i nyföddhetsperioden eller senare i livet, utveckling av undersöknings- och behandlingsmetoder samt omvårdnad under neonatalperioden, ökad kunskap  bland allmänheten om hälsa och sjukdom hos det nyfödda barnet, samverka med andra organisationer med liknande uppdrag.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
 • Föreningen Medveten Konsumtion Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802440-6186
  90-konto sedan: 2020
  900689-1
  900-6891
  9006891
  Telefon: 073-430 54 34

  Föreningens ändamål är att främja en mer medveten konsumtion genom att verka för fördjupad kunskap om konsumtionens villkor och effekt på natur och människa. Vi vill att konsumtion i mycket högre grad ska bli ett medvetet val och inte ske av bara farten, utan tanke på konsekvenser. Därför kommer MKS arbeta för att underlätta för konsumenten att ta mer genomtänkta konsumtionsbeslut med hänsyn till miljö, rättvisa och hälsa. Vi vill helt enkelt att det ska bli lättare och intressantare att vara en fullt medveten konsument.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Föreningen Mutomoprojektet
  Ideell förening
  Org nr: 802456-7417
  90-konto sedan: 2011
  900245-2
  900-2452
  900 2452
  Telefon: 070-314 92 78

  Föreningens ändamål är att på ideell grund stödja hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i Kitui County, Kenya med insatser som ska vara mönsterbildande. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom företrädesvis utveckla följande ormåden i distriktet: vattenförsörjning , mikrokreditverksamhet, hållbar utveckling, byggnation och reparation av skolbyggnader, fadderbarnsverksamhet, familjeplanering och idrott.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna

Sidor