Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Trosgnistans Mission
  Ideell förening
  Org nr: 886500-6947
  90-konto sedan: 1993
  900737-8
  900271-8
  900-7378
  900-2718
  9007378
  Telefon: 0278-130 10

  Trosgnistans ändamål är att nå onådda människor med evangelium om Jesus Kristus, att bygga församlingar i enlighet med Nya Testamentets mönsterbild, att medverka till en hållbar utveckling av det civila samhället, att lindra nöd och lidande, att effektivt nå ut med information om Trosgnistans missionsverksamhet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
 • Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan
  Trossamfund
  Org nr: 252002-6531
  90-konto sedan: 2015
  900468-0
  900478-9 för den karitativa verksamheten i Sverige och internationellt
  900503-4 Livets fond
  900-4680
  900-4789 för den karitativa verksamheten i Sverige och internationellt
  900-5034 Livets fond
  9004680
  9004789
  9005034
  Telefon: 08-462 66 00

  Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan regleras i katolska kyrkans kyrkolag, Codex Iuris Canonici (CIC, fn av år 1983). De grundläggande ändamålet är att fira gudstjänst, genom bön och offer stödja hela Kyrkans arbete samt bedriva social och karitativ verksamhet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Flyktingar
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Katastrofhjälp
  • Rättshjälp
  • Skyddat boende
  • Trafficking
  • Volontärer
 • Trossamfundet Svenska Kyrkan
  Trossamfund
  Org nr: 252002-6135
  90-konto sedan: 1944
  900122-3 (Act Svenska Kyrkan)
  900256-9 (Act Svenska Kyrkan )
  901603-1 (Svenska Kyrkan i utlandet)
  901604-9 (Svenska Kyrkan i utlandet, för OCR inbetalningar)
  902040-5 (Act Svenska Kyrkan, för OCR-inbetalningar)
  900-1223 (Act Svenska Kyrkan)
  901-6031 (Svenska Kyrkan i utlandet)
  902-0405 (Svenska Kyrkans internationella arbete)
  9001223
  9016031
  Telefon: 018-169500

  Svenska kyrkan är ett trossamfund som regleras bl.a. i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan och kyrkoordningen. Det grundläggande ändamålet är att fira gudtjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredes och skapelsen återupprättas.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Tuki Nepal Society Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 829502-8826
  90-konto sedan: 2016
  900504-2
  900-5042
  9005042
  Telefon: 070-848 69 95

  Föreningen är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningens syfte är att stödja utvecklingen av småskaliga organisationer, företag och projekt inom området hållbar utveckling i Nepal.

  Verksamheten ska bidra till att: ge utbildning och arbete till utsatta grupper som till exempel fattiga, lågkastiga eller kvinnor, verka för ökad kunskap och förståelse mellan svenska och nepalesiska folken, ge möjlighet till kulturell och personlig utveckling genom utbytesresor mellan länderna för föreningens svenska medlemmar och deltagare i de verksamheter vi stödjer i Nepal, verksamheten byggs för att garantera en nära personlig uppföljning av de verksamheter vi stödjer genom regelbundna och personliga besök i Nepal.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Miljö/Natur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Jämställdhet
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
  • Äldre
 • TV Inter Club
  Ideell förening
  Org nr: 802012-9386
  90-konto sedan: 1991
  900620-6
  Telefon: 08-608 96 00

  Förbundet har till ändamål att stödja och främja det arbete för evangelisering geneom televisionssändningar och videoproduktion som Sveriges pingstförsamlingar bedriver genom sitt gemensamma samarbetsorgan.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  Område:
  • Barn
  • Vuxna
 • Ulla-Carin Lindquists Stiftelse för ALS-forskning
  Stiftelse
  Org nr: 802424-7192
  90-konto sedan: 2005
  900049-8
  9000498
  Telefon: 08-660 05 85

  Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning i Sverige såväl som internationellt för att öka förståelsen för och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Umeå Stadsmission
  Ideell förening
  Org nr: 894001-0237
  90-konto sedan: 2019
  900662-8
  900-6628
  9006628
  Telefon: 070-562 03 88

  Föreningens ändamål är att utifrån en kristen diakonal grundsyn hjälpa och stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Kvinnor
  • Vuxna
  • Äldre
 • UN Women nationell kommitté Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802012-8628
  90-konto sedan: 2012
  900293-2
  900-2932
  9002932
  Telefon: 08-34 61 04

  Föreningens syfte är att stödja Förenta Nationernas enhet för jämställdhet, UN Women. Föreningen ska aktivt arbeta för att förbättra kvinnors villkor inom de områden som stöds av UN Women. Till föreningen uppgifter hör, att informera om UN Women och dess verksamhet, att dra allmänhetens uppmärksamhet till hur viktigt och betydelsefullt kvinnors delaktighet är för den ekonomiska och sociala utvecklingen, att påverka den svenska regeringen att öka stödet till UN Women, att stödja av UN Women identifierade projekt, att bedriva egna och/eller stödja andras projekt för kvinnor i UN Women:s anda, att arbeta för spridningen av kunskap om FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och andra relaterade internationella instrument.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Trafficking
  • Vuxna
 • Ung Cancer
  Ideell förening
  Org nr: 802456-7763
  90-konto sedan: 2017
  900574-5
  900-5745
  9005745
  Telefon: 070-366 02 55

  Föreningens vision är att alla unga vuxna cancerberörda mellan 16 - 30 år ska få det stöd och bemötande de har rätt till och att ingen ung vuxen cancerberörd ska känna sig ensam. Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fem huvudsakliga verksamhetsområden. a) skapa mötesplatser b) informarea c) debattera e) rehabilitera ocg e) ge personligt stöd.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Rehabilitering
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • UNICEF Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802401-4386
  90-konto sedan: 1993
  900039-9
  902001-7
  902501-6
  900-0399
  902-0017
  902-5016
  9000399
  9020017
  9025016
  Telefon: 08-692 25 00
  Hemsida: www.unicef.se

  Föreningen har till ändamål att verka för UNICEF genom att i egen regi och/eller i samarbete på alla sätt verka i enlighet med Konventionen om Barn Rättigheter och verka för att barnets bästa ska främjas, sprida kunskap om barns situation i världen och om UNICEFs verksamhet nationellt och internationellt.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka

Sidor