90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 427 aktiva Organisationer

 • Ulla-Brita Palm Insamlingsstiftelsen Soptippen
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 857206-4247
  900331-0
  900-3310
  Telefon: 070-2399650

  Stiftelsen har tillkommit genom att jag har varit i Ecuador vid flera tillfällen och sett hu de fattigaste människorna lever. Jag önskar nu hjälpa dessa människor som lever och bor på en soptipp utanför Quito samt fattiga indianer till ett drägligare liv.
  Min vision är att alla skall få äta sig mätta, att alla skall få skolutbildning, att alla skall få läkarvård samt att alla kvinnor skall få ett större värde.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Utbildning - yrkes
  • Vuxna
  • Äldre
 • Ulla-Carin Lindquists Stiftelse för ALS-forskning
  Stiftelse
  Org nr: 802424-7192
  900049-8
  9000498
  Sms: 

  ALS*belopp* till 72909

  Välj mellan beloppen 100, 200 och 500.

  t ex ALS200 för att skänka 200 kr.

  Föra att bli månadsgivare

  ALSMÅN*belopp* till 72909

  Välj mellan beloppen 100 och 200.

  t ex ALSMÅN100 för att bli månadsgivare om 100 kr/månad.

  Telefon: 08-6600585

  Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning i Sverige såväl som internationellt för att öka förståelsen för och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Un Women nationell kommitté Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802012-8628
  900293-2
  900-2932
  Telefon: 08-34 61 04

  Föreningens syfte är att stödja Förenta Nationernas enhet för jämställdhet, UN Women. Föreningen ska aktivt arbeta för att förbättra kvinnors villkor inom de områden som stöds av UN Women. Till föreningen uppgifter hör, att informera om UN Women och dess verksamhet, att dra allmänhetens uppmärksamhet till hur viktigt och betydelsefullt kvinnors delaktighet är för den ekonomiska och sociala utvecklingen, att påverka den svenska regeringen att öka stödet till UN Women, att stödja av UN Women identifierade projekt, att bedriva egna och/eller stödja andras projekt för kvinnor i UN Women:s anda, att arbeta för spridningen av kunskap om FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och andra relaterade internationella instrument.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Trafficking
  • Vuxna
 • Ung Cancer
  Ideell förening
  Org nr: 802456-7763
  900574-5
  900-5745
  Telefon: 031-7577111

  Föreningens ändamål är att förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadsvillkor. Med levnadsvillkor avses att unga vuxna cancerpatienter inte enbart ska överleva sin sjukdom, utan även tillerkännas ett bra och meningsfullt liv. Organisationen ska arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för unga cancerdrabbade både under och efter sin sjukdomstid.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Rehabilitering
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • UNICEF Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802401-4386
  902001-7
  902501-6
  900039-9
  902-0017
  902-5016
  900-0399
  Telefon: 08-692 25 00
  Hemsida: www.unicef.se

  Föreningen har till ändamål att verka för UNICEF genom att i egen regi och/eller i samarbete på alla sätt verka i enlighet med Konventionen om Barn Rättigheter och verka för att barnets bästa ska främjas, sprida kunskap om barns situation i världen och om UNICEFs verksamhet nationellt och internationellt.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Unite 2 Learn
  Ideell förening
  Org nr: 802501-4732
  900580-2
  900-5802
  9005802
  Telefon: 0703-722417

  Föreningens ändamål är att synliggöra och bekämpa fattigdom genom att bedriva utbildningsprojekt som främjar social och ekonomisk samhällsutveckling, med främsta fokus på barn. Unite 2 learn bedriver internationellt utvecklingssamarbete samt humanitärt bistånd.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
 • Uppsala Stadsmission
  Ideell förening
  Org nr: 802464-0065
  900282-5
  900-2825
  9002825
  Telefon: 018-564021

  Uppsala Stadsmission är en ideell förening som har till ändamål att utifrån kristen grundsyn främja och bedriva social verksamhet för människor i utsatta livssituationer som exempelvis hemlöshet, arbetslöshet, missbruk och sjukdom. Diakonalt stöd och omsorg ges till behövande i särskilt utsatta grupper som ensamma och äldre samt till barn och ungdomars vård, fostran och utbildning.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Familjer
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Second hand
  • Skyddat boende
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Vision for All
  Ideell förening
  Org nr: 822003-6191
  900661-0
  Telefon: 013-63 70 15

  Föreningens ändamål är att bedriva synundersökningar av de allra fattigaste i utvecklingsländer, vilka inte har råd att anlita optiker, utlämning av begagande glasögon, att uppmuntra och ge stöd för utbildning i utvecklingsländer (företrädesvis inom optometrin) med avsikt att öka möjligheterna till bättre syn för den fattiga befolkningen, informera om behovet av glasögon och andra förhållanden i utvecklingsländer med anknytning till föreningen verksamhet till medlemmar, bidragsgivare och allmänhet.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Västerås Stadsmission
  Ideell förening
  Org nr: 802444-3866
  900160-3
  900-1603
  Telefon: 021-404440

  Föreningen har som ändamål att utifrån en kristen grundsyn bedriva social verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och kriminalitet, för människor i behov av sysselsättning samt för utsatta barn och ungdomar. Föreningen har dessutom som ändamål att driva opion i frågor som rör dess verksamhet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • We Effect
  Ideell förening
  Org nr: 802004-1524
  901001-8
  900061-3
  901-0018
  Telefon: 08-120 371 00

  We effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete med inriktning på hjälp till självhjälp för att förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor. We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i utvecklingsländerna. We Effect är partipolitiskt och religiöst obunden.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Jordbruk
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna

Sidor