Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna
  Ideell förening
  Org nr: 802004-4288
  90-konto sedan: 2014
  900370-8
  900726-1
  900729-5
  900732-9
  900-3708
  900-7261
  900-7295
  900-7329
  Telefon: 08-410 80 600

  Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell förening med uppgift att värna medlemmarnas intressen i frågor om sportfiske baserat på sunda ekologiska principer. Förbundets mål är att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för alla. Förbundet har till uppgift att värna och vårda vattnen, verka för livskraftiga bestånd i friska vatten, sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet, värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av (över) exploatering, skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård, genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset hos ungdom samt initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Synskadades Riksförbund
  Ideell förening
  Org nr: 802007-3436
  90-konto sedan: 2003
  900004-3
  900090-2
  900210-6
  900259-3
  900433-4
  900434-2
  900-0043
  900-0902
  900-2106
  900-2593
  900-4334
  900-4342
  9000043
  9000902
  9002106
  Telefon: 08-39 90 00
  Hemsida: www.srf.nu
  E-post: info@srf.nu

  Riksförbundets ändamål är att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden, skapa social gemenskap och stödja varandra, så att alla kan leva ett aktivt och självständigt liv.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Bevarande projekt
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Synskadades Stiftelse
  Stiftelse
  Org nr: 802007-2958
  90-konto sedan: 1944
  900326-0
  Telefon: 08-39 90 00

  Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller blind ungdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Talita
  Ideell förening
  Org nr: 802417-1987
  90-konto sedan: 2017
  900598-4
  900-5984
  Telefon: 070-430 44 64
  Hemsida: www.talita.se

  Talita är en ideell förening som har till syfte att erbjuda stöd och hjälp till kvinnor som utnyttjats, eller riskerar att utnyttjas, i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I utlandet kan även minderåriga inkluderas i målgruppen. Föreningen arbetar utifrån kristna grundläggande värderingar.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Kvinnor
  • Rehabilitering
  • Skyddat boende
  • Trafficking
  • Ungdom
 • TERRAFEM
  Ideell förening
  Org nr: 802409-1970
  90-konto sedan: 2002
  901068-7
  901-0687
  9010687
  Telefon: 08-643 05 10

  Målgruppen för föreningens arbete är kvinnor och flickor med utländsk härkomst. Föreningen ska i feministisk anda och ur ett etnicitetsperspektiv, arbeta för kvinnors och barns rätt till ett liv utan sexualiserat våld i alla dess former. Föreningen ska tillhandahålla en nationell telefonjour samt erbjuda möjlighet till övernattning/skyddat boende för kvinnor utsatta för sexualiserat våld. Bland dessa finns kvinnor och flickor som utsatts för könshandel, prostitution, könsstympning, kvinnor som kommer till Sverige genom anknytning till man och utsatts för våld eller hot om våld. Föreningen ansvarar för utbildning av blivande jourkvinnor samt extern utbildning och föreläsningsverksamhet på uppdrag av utomstående och bedriver opinionsbildande arbete om den rådande könsmaktsordningen ur ett feministiskt perspektiv och ur ett etnicitetsperspektiv.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Kvinnor
  • Skyddat boende
  • Telefonjour
 • The Perfect World Foundation
  Ideell förening
  Org nr: 802453-0530
  90-konto sedan: 2014
  900388-0
  900-3880
  9003880
  Sms: 

  TPW100 till 72901 för att skänka 100 kr.

  TPW till 72901 för att bli månadsgivare om 100 kr.

  Klimatneutral till 72901 för att månadsgivare om 100 kr.

  Telefon: 031-17 00 00

  Föreningens ändamål är att sprida medvetenhet och kunskap om utrotningshotade djurarter och naturområden och verka för dess fortlevnad, att verka för att stoppa den illegala handeln med djur- och naturprodukter, att stötta krisdrabbade områden inom djur- och naturfrågor genom att sprida information, dels via fysiska event, men även genom spridning på internet via olika sociala medier, att stötta och främja organisationer ekonomiskt och i deras verksamhet på plats i dessa krisdrabbade områden, att samla in medel med syftet att främja arbetet med att bevara jordens djur och natur.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Djur
  • Miljö/Natur
  • Utbildning
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Tjejzonen
  Ideell förening
  Org nr: 802405-8839
  90-konto sedan: 2000
  900207-2
  900-2072
  9002072
  Telefon: 070-764 7840

  Föreningens syfte och mål är att stärka tjejers självkänsla, självförtroende och tillit till sig själva, att ge tjejer möjlighet att använda sig av sin kreativitet till personlig utveckling, att få tjejer känna att de behövs och har en plats i samhället, att få tjejer att våga lita på vuxenvärlden, att stimulera tjejer till att inhämta kunskaper och utbilda sig och att förebygga psykisk ohälsa hos tjejer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Tobias Stiftelsen
  Stiftelse
  Org nr: 802016-5687
  90-konto sedan: 1995
  901004-2
  901-0042
  Telefon: 08-679 97 00

  Stiftelsens ändamål är att stödja upprätthållandet och vidmakthållandet av ett svenskt benmärgsdonatorregister, att stödja forskning för att förbättra resultatet av benmärgstransplantation och att stödja forskning angående blodsjukdomar som kan behandlas med benmärgstransplantation.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • TOSTAN Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802422-2344
  90-konto sedan: 2005
  900047-2
  900-0472
  9000472
  Telefon: 072-571 09 95
  Hemsida: www.tostan.se

  Föreningens ändamål är att stödja den verksamhet som moderorganisationen Tostan bedriver. Föreningen ska verka för detta syfte genom att bedriva följande verksamhet informera om Tostan för olika grupper i samhället som t ex skolor och andra utbildningsanstalter, förmedla volontärverksamhet till Tostan i Afrika och organisera studiebesök i Tostanprojekt i Afrika

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Treskablinoll Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802513-4795
  90-konto sedan: 2021
  900757-6
  900-7576
  Telefon: 073-969 71 00

  Föreningens ändamål är att stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp av barn i Sverige och i världen genom informationsverksamhet, utbildning, opinions- och påverkansarbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Ungdom
  • Vuxna

Sidor