90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 429 aktiva Organisationer

 • CancerRehabFonden
  Ideell förening
  Org nr: 802008-3534
  900206-4
  900-2064
  9002064
  Sms: 

  Start månad till 72901 för att bli månadsgivare om 100 kr/månad.

  Notera mellanslagen mellan start och månad.

  REHAB*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 50, 100, 200 och 500 kr.

  t ex. REHAB50 för att skänka 50 kr.

   

  Telefon: 08-522 00 100

  Föreningen har till uppgift att verka för en förbättring av levnadsvillkoren för människor som insjuknat i cancer. Föreningen kan även stödja forskning och fortbildning samt bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör cancersjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802412-1215
  900153-8
  900-1538
  9001538
  Telefon: 08-6930380

  Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stärka den enskildes rättighetsskydd, att utveckla och bilda opinion för fri- och rättigheter, och som ett led däri främja vetenskaplig forskning inom detta område, samt sprida kunskap om de rättsliga medlen att hävda dess rättigheter gentemot det allmänna.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Rättshjälp
  • Vuxna
 • Civil Rights Defenders
  Ideell förening
  Org nr: 802011-1442
  900129-8
  900163-7
  900-1298
  900-1637
  9001298
  Sms: 

  FÖRSVARA till 72980 för att skänka 100 kr.

  CRDMÅNAD50 till 72980 för att bli månadsgivare om 50 kr/månad.

  Telefon: 08-54 52 77 30
  E-post: info@crd.org

  Organisationens ändamål är att verka för efterlevnaden av grundläggande medborgerliga och politiska rättigheter och friheter i enlighet med det så kallade Helsingforsdokumentet från 1975 och andra internationella överenskommelser om de mänskliga rättigheterna.

  Verksam i:
  • Europa
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  Område:
  • Rättshjälp
 • Clowner utan Gränser
  Ideell förening
  Org nr: 802402-6521
  900020-9
  900-0209
  9000209
  Telefon: 08-28 65 50
  Hemsida: www.skratt.nu

  Föreningen ska skapa och utveckla kulturella aktiviteter och "skrattterapi" på platser som har svårt att tillgodose dessa behov själva, oavsett etnisk tillhörighet, religion, politisk eller annan övertygelse, ska rekrytera personal för verksamhetens bedrivande samt samla artister, konstnärer och personer som på annat sätt kan vara organisationern behjälplig samt sprida information om och söka skapa opinion för sitt arbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Kultur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Clownronden ideell förening
  Ideell förening
  Org nr: 846501-8755
  900270-0
  900-2700
  9002700
  Sms: 

  CLOWN till 72550 för att skänka 100kr.

  Telefon: 040-183319

  Föreningens ändamål är bland annat att i nära samarbete med vårdpersonal ge barn, men också andra, på sjukhus och liknande vårdinstutioner möjlighet att möta och använda sig av humor, skratt och drömmar och fantasi.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Kultur
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Personalutveckling
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Compassion Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802467-9956
  900364-1
  900-3641
  9003641
  Telefon: 08-23 62 00

  I enlighet med Missionbefallningen är Compassion Sverige en förespråkare för barn och ska bistå barn i deras andliga, ekonomiska, sociala och fysiska utveckling och befrämja barns utveckling till ansvarsfulla kristna vuxna människor som kommer att vara kristna både i tro i handling, vara ansvarsfulla medlemmar av familj, kyrka, sitt sammhälle och land, försörja sig själva och dela med andra behövande, upprätthålla sitt eget fysiska välmående. Vidare är föreningens syfte att stödja, uppmuntra och underlätta spridningen av den kristna tron i världen, undsätta barn från fattigdom, lidande och nöd, inkluderande men inte uteslutande, generellt förebyggande av undernäring och sjukdom samt utbildning av barn.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
 • Convictus
  Ideell förening
  Org nr: 802012-1581
  900556-2
  9005562
  Telefon: 08-462 90 20

  Föreningen är en stödorganisation för hivpositiva med missbruksbakgrund plus deras närstående och andra socialt utsatta grupper. Målsättningen är att ta tillvara hivpositivas med mussbruksbakgrund och deras närståendes intressen i positiv mening, att dessutom ge stöd till andra socialt utsatta grupper där missbruk och hemlöshet är vanligt då med särskild betoning på att finna stödformer mellan barn och föräldrar, sträva efter att erbjuda dessa grupper uppbyggliga miljöer, stärka dessa gruppers röst, samverka konstruktivt med olika enheter i samhället som når dessa grupper.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hälsovård
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Hemlösa
  • Volontärer
 • Dandelion Africa Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802467-4544
  900659-4
  900-6594
  Telefon: 070-513 50 07

  Föreningens ändamål som är att verka, utan eget vinstsyfte, för att stödja den kenyanska organisationen Dandelion Africa Kenya i deras arbete med utbildning inom bland annat hälsa och entreprenörskap samt att stärka unga kvinnors möjlighet att fullfölja sina studier. Utbildningen inom entreprenörskap inkluderar kompetensutveckling för att minska framförallt kvinnors beroendeställning i samhället. Organisationen erbjuder personlig utveckling, entreprenörskap samt lån i form av mikrofinansiering till identifierade uppstartsprojekt. Föreningen ska verka för att skapa medvetenhet i Sverige om organisationens arbete i Kenya. 

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Bevarande projekt
  • Fadderverksamhet
  • Familjer
  • Hjälp till självhjälp
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund
  Ideell förening
  Org nr: 802443-5268
  900234-6
  900-2346
  9002346
  Telefon: 08-363711

  Föreningens målsättning är att avslöja den religiösa regimens brott mot mänskliga rättigheter i Iran särskilt de brutala förtrycket som drabbar iranska folket särskilt kvinnor och ungdomar. Syftet är att sprida kunskap om dessa brott samt väcka opinion kring dessa frågor i Sverige, att stödja avslöjandet av den iranska regimens "kärnvapen program" i syfte att främja stabil fred i mellanöstern, världen och Iran, att öka samhällets kännedom om fenomenet religiös fundamentalism som har skapats av den iranska regimen som idag ses som det främsta hotet mot fred och säkerhet i världen, att på ett moraliskt och ekonomiskt sätt stödja iranska motståndsrörelsens beslutade principer som alternativ till den iranska regimen och garantin för demokrati i Iran, att väcka allmänhetens uppmärksamhet på den rättsliga ställningen för iranska flyktingar i Albanien som skyddade personer enligt artikel 4 i Genevekonventionen, att jobba för ett nationellt referendum i Iran under tillsyn av FN:s observatörer och erkända internationella instutioner, att sprida i olika former av information bland iranier för ett sekulärt och demokratiskt styre för framtida Iran, att ha ett bra och ömsesidigt samarbete med andra svenska föreninger som jobbar för fred och frihet i världen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien
  Ideell förening
  Org nr: 802471-1635
  900338-5
  900-3385
  9003385
  Sms: 

  Hjälpabarn*belopp* till 72970

  Välj valfritt belopp.

  t ex Hjälpabarn100 för att skänka 100 kr.

  Telefon: 073-982 86 76

  Föreningens ändamål är att hjälpa barn och barnfamiljer i utsatta situationer, såsom svåra sjukdomar och fattigdom, samt instutioner som främjar barns hälsa och lärande. Föreningen avser ändamål i f.d. Jugoslavien.

  Verksam i:
  • Europa
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Utbildning - grund

Sidor