Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • STROKE-Riksförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802009-9332
  90-konto sedan: 1982
  900530-7
  900-5307
  9005307
  Telefon: 08-7218820

  Riksförbundet har till uppgift att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke samt för närstående, att verka för förebyggande åtgärder och att de som fått stroke får en god sjukvård samt en effektiv rehabilitering och eftervård, att stödja och stimulera läns- och lokalföreningarnas verksamhet, att sprida kunskap om stroke, att stödja forskning och utbildningsinsatser genom fonder och stiftelser, att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Personalutveckling
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Stödföreningen för Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i Tanzania
  Ideell förening
  Org nr: 802409-7639
  90-konto sedan: 2001
  900607-3
  Sms: 

  Joha *belopp* till 72970

  Välj mellan beloppen 50, 100 eller 500 kr.

  Notera mellanslaget mellan Joha och belopp

  T ex. Joha 100 för att skänka 100 kr.

  Telefon: 070-776 80 28

  Föreningens syfte att  på ekonomiskt och annat sätt stödja Barbro Johanssons Girls Education Trust Fund, JOHA-TRUST, Tanzania.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Stödföreningen för Martaskolan i Uganda
  Ideell förening
  Org nr: 802411-0333
  90-konto sedan: 2014
  900440-9
  900-4409
  9004409
  Telefon: 073-322 99 60

  Stödföreningen för Martaskolan i Uganda är en ideell förening, vars syfte är att samla in pengar till och på annat sätt hjälpa till att driva Martaskolan / Mata Orphanage School i Uganda.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Volontärer
 • Stödföreningen för RIA Hela Människan i Falun
  Ideell förening
  Org nr: 802417-7381
  90-konto sedan: 2004
  900015-9
  9000159
  Telefon: 023-20656

  Föreningen har till ändamål att genom finansiellt årligt bidrag främja Föreningen RIA hela Människan i Faluns verksamhet för utsatta människor, såsom missbrukare och bostadslösa.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
 • Suicide Zero
  Ideell förening
  Org nr: 802472-0891
  90-konto sedan: 2014
  900398-9
  900623-0
  900-3989
  9003989
  Telefon: 070-3954819

  Föreningens ändamål är strävan mot en nollvision när det gäller självmord. Detta ska ske genom att arbeta med suicidprevention tillsammans med andra aktörer i samhället, genom opinionsbildning och kunskapsspridning, genom att ta del av aktuell forskning samt övrig verksamhet som föreningen finner lämplig.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Suicidprevention i Väst
  Ideell förening
  Org nr: 857208-8964
  90-konto sedan: 2009
  900168-6
  Telefon: 070-514 00 92

  Föreningens ändamål är att i Västra Götalandsregionen och Halland öka kunskapen om  och intresset för att förebygga självmord, självmordsförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Svalorna Indien-Bangladesh
  Ideell förening
  Org nr: 845000-4240
  90-konto sedan: 1963
  901234-5
  901-2345
  9012345
  Sms: 

   

   

   

   

  Telefon: 046-129326

  Föreningens ändamål är att i Emmausrörelsens anda arbeta för en värld utan fattigdom för både kvinnor och män, att medverka till att social och ekonomisk rättvisa uppnås i världen och att arbeta för en hållbar miljö.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Second hand
 • Svalorna Latinamerika
  Ideell förening
  Org nr: 802003-3083
  90-konto sedan: 1959
  900912-7
  900-9127
  9009127
  Telefon: 08-642 16 96

  Föreningens ändamål är att göra en insats för att undanröja nöd genom att medverka till att social och ekonomisk rättvisa uppnås i världen.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Vuxna
 • Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen
  Ideell förening
  Org nr: 802014-2231
  90-konto sedan: 1999
  900666-9
  900-6669
  Telefon: 08-643 49 47

  Föreningens ändamål är att aktivt stödja skolor i och utanför Tibet, informera om och stödja yttringar av tibetansk kultur, anordna kurser, föredrag, utställningar och diskussioner rörande tibetansk kultur, inbjuda tibetanska andliga lärare oavsett sekttillhörighet samt seriösa forskare i Sverige och utlandet, samla in medel till tibetanska skolor och verka för kontakten mellan tibetanska och svenska skolbarn, arbeta med miljöfrågor i Himalayaområdet.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
 • Svenska Afghanistankommittén
  Ideell förening
  Org nr: 802010-4850
  90-konto sedan: 1992
  900780-8
  900120-7 (För OCR-inbetalningar
  900-7808
  900-1207
  9007808
  Telefon: 08-545 818 40
  Hemsida: www.sak.se
  E-post: info@sak.se

  Föreningen har till syfte att stödja Afghanistans nationella självständighet, att bedriva utvecklingsarbete i Afghanistan för att främja demokratisk, ekonomisk och social utveckling i landet, att sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna

Sidor