Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Team Mission
  Stiftelse
  Org nr: 837000-7240
  90-konto sedan: 1993
  901320-2
  9013202
  Telefon: 021-12 24 20

  Stiftelsens ändamål ändamål är att bedriva kristen verksamhet bland annat genom mötesverksamhet i Sverige. Dess verksamhetsområden är att stödja evangelisationer i Sverige och övriga Skandinavien, genom evangelisationsinsatser och socialt arbete stödja verksamhet på olika missionsfält. Att på missionsfält stödja byggandet av barnhem, kliniker, sjukhus, skolor och liknande inrättningar, att stödja spridning av biblar och kristen litteratur, att förmedla fadderskap, att via film, video,kassettband och litteratur sprida det kristna budskapet.

  Verksam i:
  • Europa
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Fadderverksamhet
  • Personalutveckling
 • Stiftelsen the Espersen Foundation
  Stiftelse
  Org nr: 802477-9608
  90-konto sedan: 2017
  900570-3
  900-5703
  9005703
  Telefon: 073-781 31 29

  Stiftelsen ändamål är att stödja utbildning, utveckling, hälsa och kultur i första hand i Ghana men även i andra Afrikanska länder.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Rehabilitering
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Stiftelsen The Hunger Project Sweden
  Stiftelse
  Org nr: 802010-8315
  90-konto sedan: 1983
  901997-7
  900094-4
  901-9977
  900-0944
  9019977
  Telefon: 08-735 23 30

  Stiftelsens målsättning är att främja ett världsomfattande åtagande att stoppa kronisk hunger inom detta århundrade. Särskild uppmärksamhet ska ägnas världssvältfrågor i samband med barns och undomars fostran och utbildning. Verksamheten har nära anknytning till fredsarbetet. Inom denna ram har stiftelsen till ändamål att lämna understöd till utbildning genom information och projektverksamhet, stödja hjälpverksamhet bland behövande samt att främja vetenskaplig forskning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
  Stiftelse
  Org nr: 802005-9401
  90-konto sedan: 2004
  900744-4
  900-7444
  9007444
  Telefon: 08-652 99 98
  Hemsida: www.ukv.se
  E-post: ukv@telia.com

  Stiftelsen har till uppgift att på kristen grund hjälpa och stödja unga kvinnor som av olika anledningar befinner sig i svårighet. En tillfällig bostad kan vid behov beredas i stiftelsens hem.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Kvinnor
  • Skyddat boende
 • Stiftelsen Våga va' dig själv
  Stiftelse
  Org nr: 802424-9313
  900739-4
  900-7394
  9007394
  Telefon: 08-4282700

  Stiftelsens ändamål att vara en offensiv och konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle. Genom att skapa & främja aktiviteter som leder till en positiv framtid med ett personligt och kollektivt engagemang som grund till ett stimulerande fritids och kulturliv. Nyckelord/ledstjärnor: Engagemang, Civilkurage, Empati, Glädje

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Volontärer
 • Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
  Stiftelse
  Org nr: 802005-9823
  90-konto sedan: 1992
  901971-2
  901974-6
  903301-0
  908504-4 för OCR
  901-9746
  901-9712
  9019746
  Telefon: 08-624 74 00
  Hemsida: www.wwf.se
  E-post: info@wwf.se

  Stiftelsen har till ändamål att i samverkan med WWF International genom finansiellt stöd verka för vetenskapliga undersökningar, upplysning och undervisning, inrättandet av naturresarvat samt skyddande av hotade djur- och växtarter och deras livsmiljöer, allt i syfte att bevara, vårda och rationellt utnyttja naturen och de förnybara naturtillgångarna.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Djur
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Barn
  • Bevarande projekt
  • Fadderverksamhet
  • Ungdom
 • Stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer
  Stiftelse
  Org nr: 878001-2558
  90-konto sedan: 1986
  900550-5
  9005505

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom tumörsjukdomarrnas område av läkare inom Västmanlands läns landsting.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
 • Stiftelsen World Childhood Foundation
  Stiftelse
  Org nr: 802407-5346
  90-konto sedan: 2000
  909090-3
  909-0036
  9090036
  Telefon: 08-551 175 00

  Stiftelsens ändamål ska vara att förbättra levnadsvillkoren för utsatta och utnyttjade barn. Genom bidrag och andra insatser ska stiftelsen bekämpa misären bland dessa barn samt skapa förutsättningar för värdiga uppväxtförhållanden för dem.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Stiftelsen World's Children's Prize Foundation
  Stiftelse
  Org nr: 802426-0807
  90-konto sedan: 2010
  900186-8
  900310-4
  900-1868
  900-3104
  9001868
  Sms: 

  BARNRÄTT til 72901 för att skänka 50 kr.

  BARNFÖRÄNDRAR till 72901 för att skänka 100 kr.

   

  Telefon: 0159-12900

  Stiftelsen har bland annat till ändamål att bidra till att unga människor i hela världen ges utbildning för att kunna växa som världsmedborgare (Global Citizens) med utgångspunkt i principerna om barns rättigheter och på grundval av ett demokratiskt synsätt. Detta innebär att stiftelsen bland annat ska verka för verka för att barn i hela världen ska få särskild utbildnining och praktiska kunskaper om sina rättigheter. Stiftelsens ändamål uppnås genom att utveckla, stödja och tillhandahålla läromedel och arbetsformer som främjar kontakter mellan barn världen runt genom tidningar, Internet och annorledes förmedla kunskap till barn runt om i världen om the World`s Children`s Prize for Rights of Child och de principer som ligger bakom priserna och prisprocessen och genom informationsarbete och utbildning göra det möjligt och meningsfullt för barn runt om i världen att delta i omröstningen om ett av priserna genom barnens deltagande i världsomröstningen Global Vote årligen dela ut ett eller flera pris inom ramen för the World`s Children Prize for the Rights of Child.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Prisutdelningar
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Stockholms Stadsmission
  Ideell förening
  Org nr: 802003-1954
  90-konto sedan: 1945
  900351-8
  901902-7 (För OCR-inbetalning)
  900-3518
  9003518
  Telefon: 08-684 230 00

  Föreningens ändamål är att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma, utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna

Sidor