Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Reach for Change
  Stiftelse
  Org nr: 802426-5590
  90-konto sedan: 2011
  900235-3
  900-2353
  9002353
  Telefon: 08-68 43 11 00

  Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet i syfte att hjälpa barn och ungdomar i hela världen att få tillräckliga förutsättningar för en trygg uppväxt, utbildning samt god miljö som möjliggör barns och ungdomars personliga utveckling. Stiftelsens metod att göra detta är att se till att barn och ungdomar i världen bereds möjligheter till utveckling genom lek och lekfullhet. Stiftelsen kommer att stödja sociala entreprenörer med en innovativ idé som kan förbättra världen genom lek, lekfullhet eller genom att undanröja hinder för lek, genom opinionsbildning kring socialt entreprenörskap och rätten till lek. Stiftelsen ska även bistå med professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter, samt att genom forskning, information och utbildning öka kunskapen om lekens betydelse bland allmänheten och jobba för att barns utveckling ska prioriteras i samhällen.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
 • Stiftelsen Ronald McDonald Barnfond
  Stiftelse
  Org nr: 802400-4692
  90-konto sedan: 1995
  900702-2
  900-7022
  9007022
  Telefon: 0703-548508

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer hjälpa barn till en bättre morgondag.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Stiftelsen Rotarys Läkarbank
  Stiftelse
  Org nr: 846003-5150
  90-konto sedan: 1995
  900472-2
  900-4722
  9004722
  Telefon: 0383-46 74 80

  Stiftelsen har till ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande genom att bekosta läkarverksamhet bland medellösa och svårt sjuka människor i den s.k. tredje världen.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift
  Stiftelse
  Org nr: 857201-9936
  90-konto sedan: 1944
  900343-5
  Telefon: 031-14 03 88

  Stiftelsen har till uppgift att driva sjömanskyrklig verksamhet i Göteborgs stift med särskilt sikte på sjöfarande ungdomars vård, fostran och utbildning samt behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade sjömäns omvårdnad.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Utbildning - yrkes
  • Äldre
 • Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen
  Stiftelse
  Org nr: 846002-8734
  90-konto sedan: 1987
  901080-2
  900143-8
  901-0802
  9010802
  Telefon: 040-689 30 40

  Stiftelsens ändamål är att på evangelisk kristen grund bedriva hjälpverksamhet bland nödlidande barn och ungdom i U-länder, samt evangelisera i dessa länder, vissa öststater och de nordiska länderna.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Stiftelsen Skåne Stadsmission
  Stiftelse
  Org nr: 846004-8716
  90-konto sedan: 1944
  900325-2
  900324-5
  900-3252
  9003252
  Telefon: 040-664 22 40

  Stiftelsen har till ändamål att bedriva social och diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barn och ungdomars vård, fostran och utbildning.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Stiftelsen Svenska Amnestyfonden
  Stiftelse
  Org nr: 802008-3435
  90-konto sedan: 1966
  900070-4
  900-0704
  Telefon: 08-729 02 00

  Stiftelsen sändamål är att ge juridisk hjälp åt personer som hotas av dödsstraff eller fängelse eller som redan har straffats på grund av sin övertygelse, religion, hudfärg eller etnisk tillhörighet: att ge ekonomisk hjälp till politiskt förföljads familjer, att ge ekonomisk eller annan hjälp till frigivna fångar som på grund av sin övertygelse, religion, hudfärg eller etnisk tillhörighet hindras från att skapa rimliga levnadsbetingelser i sitt land, att undersöka påstådda fall av misshandel och tortyr av fångar och frihetsberövande som strider mot deklarationen om de männskliga rättigheterna samt att verka för att rättelse av sådana missförhållanden kommer till stånd.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Rättshjälp
 • Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond - Diabetesfonden
  Stiftelse
  Org nr: 802007-6520
  90-konto sedan: 1953
  900901-0
  900029-0
  900-9010
  900-0290
  9009010
  Telefon: 08-564 821 00

  Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes, att verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes, att främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes, att verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Diabetes
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Personalutveckling
 • Stiftelsen Svenskt Internationellt Hjälparbete - Våra Bröder, SIRA
  Stiftelse
  Org nr: 857202-7483
  90-konto sedan: 1967
  900077-9
  900-0779
  9000779
  Telefon: 070-216 40 87
  Hemsida: www.sira.se

  Stiftelsen bedriver internationellt socialt hjälparbete.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Stiftelsen Sällsyntafonden
  Stiftelse
  Org nr: 802479-8202
  90-konto sedan: 2016
  900560-4
  900-5604
  9005604
  Telefon: 031-750 91 00

  Sällsyntafonden har som ändamål att synliggöra och utifrån ett helhetsperspektiv förbättra vården och livssituationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser. Sällsyntafonden är en forskningsfond som skall stödja forskning kring sällsynta diagnoser, såväl medicinsk grundforskning som klinisk forskning samt forskning om vård och omsorg. Sällsyntafonden har därmed som ändamål att genom att stödja forskning öka kunskapen, synliggöra och utifrån ett helhetsperspektiv förbättra vården och livssituationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna

Sidor