Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Läkare mot AIDs Forskningsfond
  Stiftelse
  Org nr: 802013-5953
  90-konto sedan: 1988
  900695-8
  900-6958
  9006958
  Sms: 

  LAKAREMOTAIDS *belopp* till 72901

  Valfritt belopp

  t ex LAKAREMOTAIDS 100 för att skänka 100 kr

  Notera mellanslaget mellan LAKAREMOTAIDS och beloppet

  Telefon: 08-790 33 00

  Stiftelsen har till ändamål att understödja vetenskaplig forskning som syftar till effektiv prevention mot och behandling av HIV infektion.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • HIV/AIDS
  Område:
  • Förebyggande arbete
 • Stiftelsen Min Stora Dag
  Stiftelse
  Org nr: 802409-8264
  90-konto sedan: 2000
  900513-3
  900497-9 för OCR inbetalningar
  900-5133
  9005133
  Telefon: 08-660 50 96

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att i Sverige främja och stödja åtgärder till förmån för barn som lider av livshotande sjukdomar, och därvid särskilt åtgärder som bereder barnen möjlighet att få sina speciella önskedrömmar förverkligade.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
 • Stiftelsen Musikbojen
  Stiftelse
  Org nr: 802480-4679
  90-konto sedan: 2018
  900634-7
  900-6347
  9006347
  Telefon: 070-781 32 02

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att i Sverige främja och ge tillgång till musikterapi och musikaktiviteter till förmån för barn och ungdomar som drabbas av fysiska eller psykiska besvär. Om det föreligger behov kan Stiftelsen även anordna musikterapi och musikaktiviteter för andra som har drabbats av fysiska eller psykiska besvär.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond
  Stiftelse
  Org nr: 802014-8550
  90-konto sedan: 2003
  901188-3
  901-1883
  9011883
  Telefon: 070-967 57 17

  Stiftelsens ändamål  är att dela ut medel till hjäp åt behövande barn, särskilt i u-länder. Detta sker genom anslag till frivilliga hjälporganisationer att användas för deras projekt. Stiftelsen kan även anslå medel till hjälpbehövande barn utan förmedling av hjälporganisationer.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Stiftelsen New Life Mission
  Stiftelse
  Org nr: 802478-3410
  90-konto sedan: 2015
  900469-8
  900561-2 för OCR inbetalningar
  900-4698
  900-5612 för OCR inbetalningar
  9004698
  Telefon: 070-547 81 25

  Stiftelsens ändamål är att bedriva kristen och social humanitär verksamhet huvudsakligen i Sverige och Kenya och i första hand inriktad mot barn och ungdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
 • Stiftelsen Nordens Ark
  Stiftelse
  Org nr: 854600-6191
  90-konto sedan: 2010
  900196-7
  900460-7
  900629-7
  900-1967
  900-4607
  900-6297
  9001967
  Telefon: 0523-79590

  Stiftelsen har till ändamål att driva och förvalta en avelsanläggning för utrotningshotade djurarter/raser. Därvidlag ska beaktas att ens ådan anläggning fyller flera ändamål att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till ökad kunskap om dessa och öka dessas överlevnadsmöjligheter, att under kontrollerad avelsverksamhet bidra till räddningsarbetet med utrotningshotade djurarter/raser, att användas som utbildningsresurs på olika nivåer, grundskola, gymnasium, högskola, universitet, att vara delvis tillgänglig för publik och därigenom öka intresset och kunskaperna hos allmänheten för naturvårdsarbetet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Djur
  • Forskning
  • Miljö/Natur
  • Utbildning
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden
  Stiftelse
  Org nr: 894001-4064
  90-konto sedan: 2011
  900261-9
  900-2619
  9002619
  Telefon: 070-514 63 22

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning gällande kardiologi - fysiologi i Umeå. Även andra närliggande projekt kan stödjas.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  Område:
 • Stiftelsen Onkologiska Klinikens i Uppsala Forskningsfond
  Stiftelse
  Org nr: 817601-7898
  90-konto sedan: 1979
  900053-0
  900-0530
  9000530
  Telefon: 073-420 46 43

  Stiftelsen har till huvudskligt ändamål, att främja vid eller i anslutning till onkologiska kliniken i Uppsala bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
 • Stiftelsen ParkinsonFörbundets Forskningsfond
  Stiftelse
  Org nr: 855101-4874
  90-konto sedan: 1998
  900794-9
  900-7949
  9007949
  Telefon: 08-666 20 70

  Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Stiftelsen Radiohjälpen
  Stiftelse
  Org nr: 802007-9755
  90-konto sedan: 1945
  901950-6
  900317-9
  901-9506
  900-3179
  9019506
  Sms: 

  Valfritt belopp till 72999 ange någon av nedan referenser.

  Kronprinsessan Victorias Fond, Världens Barn, Musikhjälpen eller Katastrofer.

  Dessa referenser ska också användas vid Swish.

  Telefon: 08-784 00 00

  Stiftelsens ändamål är att informera och lämna medel för främjande av sådan stiftelses eller organisations verksamhet, som avser att främja vård och fostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller  utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna

Sidor