Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 440 aktiva Organisationer

 • Björkåfrihet
  Ideell förening
  Org nr: 829500-1112
  90-konto sedan: 2009
  900171-0
  900-1710
  Telefon: 031-23 30 80

  Föreningens ändamål är Internationell Solidaritet, Hållbar Utveckling, Socialt Ansvarstagande

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Personalutveckling
  • Second hand
  • Ungdom
 • Blekinge Cancerförening Kungsljuset
  Ideell förening
  Org nr: 835001-0651
  90-konto sedan: 2002
  900716-2
  900-7162
  Telefon: 0455-21965

  Föreningens ändamål är att skapa ett bättre och mänskligare omhändertagande av den cancersjuke och dess anhöriga, från ställd diagnos genom hela behandlings- och rehabiliteringsförloppet för att svårt cancersjuka ska ha ett värdigt liv och ett värdigt livsslut. Detta uppnås genom att tillvarta den cancersjukas rättigheter i samhället, ge den cancersjuke och anhörige medmänsklighet och materiellt stöd, ge information och kunskap till, samt utveckling och utbildning av, de personer som bedöms vara till nytta för cancersjuka och anhöriga, verka för skapandet av ett hospice som tar fasta på de cancersjukas behov samt stödja forskningen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Verksamhet för sjuka
 • BLLF Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 802016-0100
  90-konto sedan: 1994
  900428-4
  900-4284
  9004284
  Telefon: 070-508 43 65
  Hemsida: www.bllf.se
  E-post: adm@bllf.se

  Föreningens syfte är att arbeta för avskaffandet av olika former av livegenskap var de än förekommer, att arbeta för alla barns rätt till utbildning och frihet och mot barnarbete, att stimulera och underlätta kontakter och informationsutbyte mellan organisationer i olika länder som arbetar för samma mål och att sprida information i Sverige för att skapa ett ökat medvetande om och engagemang för frågor om livegenskap och tvångsarbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Bombali Health Development
  Ideell förening
  Org nr: 802508-9874
  90-konto sedan: 2019
  900655-2
  900-6552
  9006552
  Telefon: 076-109 87 13

  Bombali Health Developments ändamål är att bedriva ideell verksamhet till stöd för hållbar hälsovård i Bombali, Sierra Leone.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
 • Brottsofferjouren Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 815600-8784
  90-konto sedan: 2013
  900344-3
  900-3443
  9003443
  Telefon: 08-644 88 00

  Förbundets ändamål är att stödja och utbilda föreningarna inom förbundet i olika avseenden. Föreningarna arbetar med att ge stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, vittnen och anhöriga, att genom opinionsbildning verka för brottsoffers, vittnens och anhörigas behov tillgodoses, att verka för att rättssäkerheten för brottsoffer, vittnen och anhöriga är betryggande inför och vid domstolsförhandlingar, att verka för att samhället ökar sina insatser för att förebygga brott, att stimulera samarbetet mellan föreningarna som arbetar med målsättningar  enligt ovanstående punkter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Trafficking
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Bröstcancerförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802010-4264
  90-konto sedan: 2000
  900591-9
  900-5919
  9005919
  Sms: 

  Breast *belopp* till 72901.

  Välj mellan beloppen 50, 100, 200, 300 eller 500 kr.

  t ex. BREAST 100 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan BREAST och beloppet.

  Telefon: 08-546 405 30

  Förbundets vision är att ingen ska drabbas av bröstcancer.

  Förbundets ändamål uppgift är att samordna bröstcancerföreningarnas insatster för att uppnå den gemensamma visionen genom att verka för; tidig upptäkt, bästa vid varje tidpunkt kända behandling och terapi, allas rätt till rehabilitering, god palliativ vård i rätt tid, psykosocialt stöd till drabbad och närstående, preventiva åtgärder, internationell samverkan.

  Ytterligare uppgifter inom organisationens ändamål är att driva frågor och genomföra; opinionsbildning, informationsinsatster, utbildning, insamlingsverksamhet, anslag och bidrag till forskning, utveckling och stöd.

   

   

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Verksamhet för sjuka
 • Bufff Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 866001-3239
  90-konto sedan: 2016
  900514-1
  900-5141
  9005141
  Telefon: 08-50 12 93 10
  Hemsida: www.bufff.se
  E-post: info@bufff.se

  Föreningen utgår från FN:s konvention om barns rättigheter och att barnens bästa alltid ska gälla.

  Föreningen har till ändamål att ge stöd till barn och ungdomar vars förälder/föräldrar, familjemedlem eller annan närstående person, är eller har varit, auktuell inom kriminalvården samt att bistå de lokala föreningarna.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Telefonjour
  • Ungdom
 • Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer
  Ideell förening
  Org nr: 802005-3370
  90-konto sedan: 1951
  901986-0
  901951-4
  900123-1 (För OCR-inbetalningar)
  901-9860
  901-9514
  9019514
  Telefon: 020-595959

  Föreningen ska att verka för att bekämpande cancer. Föreningen ska uppfylla sitt syfte genom; att att stödja och finansiera, organisera och samordna cancerforskningm utveckling av nya behandlings- och omvårdnadsmetoder och förebyggande av cancer, att bedriva upplysning om cancer, inklusive cancerforskning, förebyggande och behandling samt att främja de cancersjukas intressen i samhället.

   

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Cancerföreningen Gävleborg
  Ideell förening
  Org nr: 885001-7404
  90-konto sedan: 1999
  901407-7
  901-4077
  9014077
  Telefon: 026-66 08 40

  Föreningens ändamål är att utöva stödverksamhet bland lokalföreningernas medlemmar och att upplysning ges om de cancersjukas förhållanden och göra framställningar till och samverka med landstinget, kommunala myndigheter, regionala samarbetsorgan och andra intressepartner.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmets forskningsfonder
  Ideell förening
  Org nr: 815200-2583
  90-konto sedan: 1981
  900690-9
  900-6909
  9006909
  Sms: 

  CANCER 20 till 72980 för att skänka 20 kr.

  CANCER 50 till 72980 för att skänka 50 kr.

  CANCER 100 till 72980 för att skänka 100 kr.

  CANCER 200 till 72980 för att skänka 200 kr.

  Notera mellanslaget mellan CANCER och beloppet.

  Telefon: 08-545 425 50
  Hemsida: www.rahfo.se
  E-post: info@rahfo.se

  Föreningen har till ändamål att verka för cancersjukdomarnas bekämpande inom vårt land och för det vetenskapliga studiet av dessa sjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:

Sidor